Hallå där Filippa Borgström – om Klimatkommunerna

Publicerad 4 december 2019

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Klimatarbetet hos medlemmarna ligger i framkant. Idag är 36 kommuner och en region medlemmar. Filippa Borgström är verksamhetsledare för Klimatkommunerna.

Varför finns Klimatkommunerna?

Filippa Borgström

Filippa Borgström, Klimatkommunerna

– Vårt övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Det gör vi genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.

Hur länge har föreningen funnits?

– Klimatkommunerna började 2003 som ett nätverk av en grupp kommuner som ville sporra varandra och få en plattform att prata med staten om styrmedel och klimatinvesteringsstöd. Och för elva år sedan blev vi en förening.

Vad ska en kommun som vill bli medlem uppfylla/göra?

–  Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen/regionen politiskt beslutar om att arbeta för att:

  • kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser
  • sätta upp mål för att minska utsläppen
  • ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen
  • kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.

Kommunen får göra ett utvärderingstest, där vi tittar på det totala klimatarbetet i organisationen. Detta ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap. 

Hur arbetar Klimatkommunerna med hållbar konsumtion?

–  På vår hemsida finns vår kunskapsbank, som är en skattkista fylld med inspiration, tips och verktyg från Klimatkommunernas medlemmar och andra. En del av kunskapsbanken samlar material om just hållbar konsumtion. Konsumtion är också med i vårt påverkansarbete. Våra medlemmar delar hela tiden med sig till varandra och andra kommuner i landet hur man konkret kan jobba med initiativ för en mer hållbar konsumtion – allt ifrån kampanjer till återbruksverkstäder och möbelbyten. Det finns en oerhörd mängd kreativa idéer och lösningar i kommunerna, som bara väntar på att plockas upp av fler.

Vad fokuserar ni på just nu?

– Vi har nyss lanserat vår tiopunktslista med handfasta tips till Sveriges kommuner så nu är vi ute och berättar om den i olika sammanhang. Punkterna som främst rör konsumtion i listan är punkt 8 om återbruk av möbler och punkt 9 om mat. Mycket annat pågår parallellt, vi blir ofta kontaktade för samarbeten och inspel och det är roligt!

Ta del av hela tiopunktslistan, som Naturvårdsverket har hjälpt till att göra till film: