Hallå där Emma Schütt och Maria Nyquist – om forumets konferens i höst

Publicerad 28 juni 2019

En hållbar livsmedelskonsumtion för planeten och hälsan – hur kommer vi dit? Den 27 november anordnar Forum för miljösmart konsumtion tillsammans med Livsmedelsverket en konferens i Stockholm.

Man handlar mat
Emma Schütt

Emma Schütt är utredare på Forum för miljösmart konsumtion.

Varför anordnar ni konferensen och vad kommer den att handla om? 

Emma: 
– Maten är ett av de konsumtionsområden med störst påverkan på miljön. Det finns ganska gott om kunskap kring klimat- och miljöpåverkan från produktionen av livsmedel. Det finns också mycket forskning som stödjer att vi behöver jobba på flera fronter för att miljöpåverkan ska minska. Det krävs minskat svinn i hela livsmedelskedjan och teknisk utveckling i produktionsleden. Men det behövs också ett förändrat kostbeteende där en minskning av köttkonsumtionen är en viktig del, även för hälsan.  

Maria Nyquist

Maria Nyquist är beteendestrateg på Forum för miljösmart konsumtion.

Maria: 
– Däremot vet vi mindre om hur skiftet ska gå till för att vi ska uppnå den här beteendeförändringen. Till exempel visar forskning att information inte räcker för att förändra ett beteende, så vad är det som behövs? Vad kan olika aktörer göra för att främja ett förändrat beteende inom livsmedelsområdet och vilka åtgärder ger effekt? På konferensen kommer vi att belysa exempel på både lagstiftning och andra regleringar, men också frivilliga åtgärder och initiativ från olika branscher och sektorer. Vi kommer även att ta upp vilka psykologiska och andra faktorer som påverkar oss individer och hur de samverkar. Just nu arbetar vi med att spika programmet. Några föreläsare är redan klara. Bland annat kommer civilminister Ardalan Shekarabi att inledningstala.  

Vem ska komma på konferensen? 

Maria: 
– Konferensen vänder sig främst till dem som på olika sätt redan påverkar vad vi äter eller handlar. Dels beslutsfattare och tjänstepersoner på lokal och nationell nivå, men också myndigheter, kommuner, civilsamhälle och näringslivet med dagligvaruhandeln.  

Vad hoppas ni att deltagarna får med sig? 

Maria:  
– Först och främst en ökad kunskap om beteende och metoder för att arbeta med beteendeförändring och vilka effekter metoderna kan ha. Konferensen kan också ses som ett nästa steg för att få till beteendeförändringar på kort och lång sikt. Vi hoppas att deltagarna kommer hem med ökad kunskap och motivation för att direkt börja planera sin egen beteendeinsats som ska leda till en mer hållbar livsmedelskonsumtion. 

Emma: 
– Vår förhoppning är också att frågan kring en förändrad livsmedelskonsumtion ska avdramatiseras. De flesta håller med om att livsmedelskonsumtionen behöver förändras för att vara miljömässigt och hälsomässigt hållbar. Men alla är inte överens om vem som ska göra vad och vem som har ansvaret. Om vi kunde enas om att vi alla har ett ansvar men också möjligheter att faktiskt arbeta målinriktat med frågan har vi kommit en bit på vägen. 

Anmäl dig till konferensen

Vi har släppt ett antal platser redan nu.