Hallå där, Fredrik Carlsson!

Publicerad 7 november 2018

Fredrik Carlsson är ekonomiprofessor med ett särskilt intresse för gränssnittet mellan beteendeekonomi och miljöekonomi. Doktorshatten har han haft sedan 1999 och nu är han också ledamot i forumets rådgivande organ.

Handelshögskolan Göteborg

Fredrik Carlsson är professor vid Institutionen för nationalekonomi och statistik på Handelshögskolan Göteborg och ledamot av forumets rådgivande organ.

Hur ser du på forumets roll? 

– Forumet har en viktig roll att få aktörer inom skilda områden att träffas och lära av varandra. Det är först om vi samarbetar som vi kan få till förändringar på riktigt. Jag tycker till exempel att forskningen ska integreras mer i företag och organisationer. 

Vad kan du bidra med som ledamot i det rådgivande organet?

– Min realistiska syn på vad som fungerar och inte. Jag har också en önskan om att beteendeinitiativ och insatser som genomförs också utvärderas, så att vi faktiskt vet vad som ger förändring. Jag har också fokuserat mer och mer på på konsumentperspektivet de senaste åren, så jag hoppas kunna bidra med den kunskap jag har.

Vad krävs för att konsumenter ska välja mer hållbart?

– Jag tror att präktighetsstämpeln måste bort. Att välja hållbart är naturligt och nödvändigt för oss alla, inte bara något som extremt miljömedvetna människor gör. Normer och sociala preferenser har en stor inverkan på våra val.

Vilket är ditt personliga tips för att konsumera mer hållbart?

– Våga prova nytt! Våga bryta dina vanor. Kanske kan du byta ut köttbiten till en bönburgare och se hur det är, eller välja tåget till skidresan i alperna?

Rådgivande organ utsett av regeringen