Hallå där, Jenny Hansson!

Publicerad 8 maj 2018

Hållbarhetsveckan i Lund är över för den här gången. Jenny Hansson jobbar på Hållbarhetsforum vid Lunds universitet och har hållit ihop evenemanget som lockar tusentals besökare från akademi, näringsliv, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

logga Hållbarhetsveckan 2018
Jenny Hansson

Jenny Hansson, kommunikatör och projektledare på Hållbarhetsforum, Lunds universitet

Varför anordnar ni hållbarhetsveckan?

– För att få människor från olika håll att mötas och diskutera hållbarhetsfrågor. Vi tror att det blir störst effekt när fler möts för att diskutera olika perspektiv och lösningar på våra globala utmaningar. Det var en stor blandning av besökare i år, vilket var väldigt roligt att se!

Vilka frågor inom hållbar konsumtion har varit på tapeten?

– På Fashion Revolution Day, årsdagen av fabrikskollapsen i Bangladesh 2013, hade vi ett spännande seminarium om textilbranschen och klädkonsumtionens påverkan på miljö och mänskliga rättigheter. Både forskare och ansvariga för social hållbarhet på H&M deltog. Ett annat seminarium tog upp frågan om batteritillverkningens mörka baksida.

– Miljöminister Karolina Skog deltog i en diskussion om vem som har ansvar för en hållbar livsmedelsförsörjning. Mycket ansvar läggs på konsumenter att välja rätt i mataffären, men vilket ansvar har politiker och producenter?

– Vi hade även en programpunkt om hur vi beräknar klimatutsläpp från vår konsumtion och hur det kan bidra till en att minska klimatpåverkan.

– Därutöver uppmuntrade vi till privat hållbar konsumtion genom en festival med ekomarknad, klädbyten, sticklingbyten, workshops med mera!

Ser du någon särskild utmaning som vi behöver samarbeta kring för att nå de globala hållbarhetsmålen?

– Ökad transparens är en viktig fråga för att säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan, för att främja rätt investeringar och underlätta för konsumenter att välja rätt. Vi hade många diskussioner om ansvar under veckan. Vi har alla ansvar att förbättra det vi kan, både som privatpersoner och i våra yrkesroller.

Fakta om Hållbarhetsveckan

  • Ett återkommande arrangemang i Lund där universitet, kommun, föreningar med flera anordnar en vecka av aktiviteter på temat hållbar utveckling.
  • 2018 års Hållbarhetsvecka genomfördes 23-28 april och innehöll runt 50 programpunkter och lockade uppskattningsvis ett par tusen besökare. 
  • Hållbarhetsforum på Lunds universitet står för övergripande samordning och marknadsföring av evenemanget.
  • Huvudteman 2018: Minskad ojämlikhet, Framtidens städer, Hållbar mat, Näringsliv och finanser samt Kultur och vetenskap.