Hallå där Malin Jonell och Therese Lindahl!

Publicerad 14 november 2019

"För att få till en samhällsövergripande normförändring krävs att alla relevanta aktörer i matsystemet mobiliserar." Det säger Malin Jonell och Therese Lindahl som arbetar med en kartläggning av hur man kan förändra konsumenters kostvanor. Resultaten presenteras i en rapport som ges ut av Konsumentverket 2020. Men redan på livsmedelskonferensen i november får vi ett smakprov.

Berätta, vad handlar kartläggningen om?

Therese Lindahl

Therese Lindahl är doktor i nationalekonomi vid Beijerinstitutet.

– Vi sammanställer metoder som syftar till att förändra människors kostvanor. Vi fokuserar särskilt på åtgärder med mål att minska konsumtionen av bland annat rött kött, eftersom det ger ett relativt stort miljömässigt fotavtryck.

Vilka faktorer bidrar till att man lyckas förändra beteenden kring mat?

 Framför allt behöver man använda en portfölj av flera metoder. Både sådana som är lätta och snabba att implementera, men också sådana som är svårare och i allmänhet mindre accepterade, men mer effektiva för att förändra konsumtionsbeteenden.

Malin Jonell

Malin Jonell är doktor i systemekologi vid Stockholms universitet.

–  Det är viktigt att metoderna kompletterar varandra, att de stimulerar till positiva effekter och får så bred acceptans som möjligt. För att få till en samhällsövergripande normförändring krävs att alla relevanta aktörer i matsystemet mobiliserar: Dagligvaruhandel, restauranger, matföretag, kommuner och skolkök  –  alla måste med!