Hallå där, Malin Sundström!

Publicerad 10 oktober 2018

Prisbelönt forskare och författare som arbetat med företag som Ellos, IKEA och NetOnNet. På verkstad för hållbara livsstilar föreläser hon om nya köpbeteenden.

Vad tror du är nästa stora innovation inom handeln? 

– Handeln visar sällan upp radikala innovationer, utan arbetar mer i det tysta med förbättringar av affärsmodeller, affärsformat och medarbetarskap. Därför tror jag att nästa stora innovation kommer handla om formatutveckling - kanske nya spännande sätt att leverera varor direkt till konsument. Har vi tur är dessa innovationer mer miljösmarta än dagens lösningar och ger bättre möjligheter att returnera varor.  

Hur påverkar digitaliseringen våra köpmönster? 

– Möjligheten att köpa vad som helst, varifrån som helst, när du vill, påverkar förstås hur vi handlar. Nyligen träffade jag en grupp 12-åringar som jag frågade om de någon gång hade e-handlat. Ingen svarade ja - de förstod inte frågan. När jag istället frågade om de handlat något via mobil eller dator så svarade de att de gjorde de ofta. Det är ett exempel på hur digitalisering på sikt också förändrar konsumenters attityder och förväntningar på handeln.  

– Men digitaliseringen har också gjort det lättare att vara kritisk konsument och det är smidigare att jämföra olika erbjudanden. 

Hur kan vi som arbetar med hållbar privat konsumtion ligga steget före när det gäller utvecklingen av handeln? 

– Vi behöver ta ett bredare perspektiv och låta digitaliseringen av handeln omfatta fler fenomen än e-handel. Det finns så många digitala verktyg idag som kan hjälpa kunder att ta bättre köpbeslut, jämföra varor, ifrågasätta produktionsvillkor och innehållsdeklarationer. Digitaliseringen kan ge konsumenterna större makt och göra att vi konsumerar smartare, till exempel genom plattformar för debatt, råd och tips.  

– Jag tror också att de som arbetar med hållbar privat konsumtion måste bjuda in handeln till dialog med målet att utveckla hållbara konsumtionsmönster som samtidigt kan vara lönsamma. 

Mer om Malin

Malin Sundström är docent vid Swedish Institute for Innovative Retailing på Högskolan i Borås.

På Nationell verkstad för hållbara livsstilar 14-15 november 2018 föreläser hon under rubriken: Mobilen som livets fjärrkontroll - nya köpbeteenden och ny lojalitet. Läs mer om konferensen och anmäl dig senast 1 november.