Hallå där, Tobias Jansson!

Publicerad 17 oktober 2018

Han är skribent och bloggare och en av grundarna till hållbarhetsmagasinet Camino. På Nationell verkstad för hållbara livsstilar leder han en workshop på favorittemat cirkulär innovation.

Vad är cirkulär innovation?

— Till exempel att när man designar produkter väljer rena material som kan gå tillbaka till naturen eller tekniska material som kan återvinnas. Och att produkter ska kunna tas isär för att repareras eller uppgraderas. Det kan också vara appar som hjälper oss att ta vara på restflöden, till exempel restaurangappar som gör det möjligt att köpa mat som restaurangerna annars skulle slänga.

Vad skulle du säga är framgångsfaktorer för cirkulär innovation?

— Det fina med cirkulär ekonomi är att det ofta förenar ekonomisk nytta med miljönytta. Det är viktigt att utgå ifrån ett reellt problem och se hur det kan lösas med utgångspunkt i cirkulära principer. Ta appen Karma som exempel! Det är en lösning på restaurangers problem med överbliven mat, men också enlösning för privatpersoners begränsade budget för att äta ute och begränsade tid/ork för egen matlagning. Hittills har man med hjälp av appen sålt 25 ton mat som annars skulle ha slängts.

Om jag vill arbeta med cirkulär innovation, vad är första steget?

— Börja med att inventera förutsättningar och behov i en verksamhet eller på en ort. Förutsättningar kan till exempel vara material som används och ger upphov till spill, eller materiella tillgångar som fordon och verktyg som underutnyttjas. Behov kan vara att bli av med avfall, skapa ett nytt ben att stå på intäktsmässigt i ett företag eller skapa sysselsättning på en ort. Där förutsättningar och behov överlappar varandra är det läge att undersöka möjligheterna till cirkulär innovation. Med kreativ förmåga går det ofta att hitta ett sätt att genom cirkulär innovation få något av behoven uppfyllda med utgångspunkt i de förutsättningar man har!

Tobias Jansson

Tobias Jansson föreläser och skriver om cirkulär ekonomi och initierar innovationsprocesser i cirkulär riktning hos företag och andra verksamheter. Sedan 2012 driver han bloggen CircularEconomy.se, och var 2006 med och grundade magasinet Camino.

På Nationell verkstad för hållbara livsstilar 14-15 november 2018 leder han en workshop på temat cirkulär innovation. Läs mer om konferensen och anmäl dig senast 1 november.