Hallå där, Tomas Rydberg!

Publicerad 17 april 2018

Tekn. dr. Tomas Rydberg är en av ledamöterna i Forum för miljösmart konsumtions rådgivande organ. Tomas har lång erfarenhet av livscykelanalys och mätning av produkters miljöprestanda, och är han verksam som forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tomas Rydberg, tekn. dr. och ledamot i forumets rådgivande organ.

Vad tror du att du kan du bidra med som medlem i det rådgivande organet?

– Jag tror mig främst kunna bidra med insikter om hur stor klimatnytta man kan åstadkomma med olika åtgärder.

Vilken var din spontana reaktion när du fick frågan om att delta i rådgivande organet?

– Det var enormt hedrande att bli tillfrågad och det var väldigt lätt att tacka ja till att vara med.

Finns det någon särskild fråga inom miljö- och hållbarhetsområdet som du känner lite extra starkt för?

– Frågor kopplade till varukonsumtion.

Vilka är dina bästa tips för att konsumera hållbart?

– Minskad fossilresursanvändning, vilket ger utrymme för många specifika åtgärder – men olika beroende på vilka förutsättningar man har. Kanske kan man ha klimatsmart energi i sin bostad, till exempel genom att installera solceller eller att byta till grön el. Eller kanske man kan flyga mindre eller äta mer förnuftigt och undvika matsvinn.