Handbok för minskat matsvinn i skola, vård och omsorg

Publicerad 20 mars 2020

Matsvinn orsakar stor klimat- och miljöpåverkan och kostar mycket pengar. Livsmedelsverket har nu tagit fram ett stöd för att mindre mat ska hamna i soptunnan.

Flicka slänger mat på förskola

– Vi vill stötta verksamheterna inom skola, vård och omsorg i deras arbete för att minska det resursslöseri som matsvinn innebär. Här har både kökspersonalen och vård-, omsorgs- och pedagogisk personal viktiga roller. I handboken visar vi vad de konkret kan göra för att minska svinnet, säger Karin Fritz, projektledare på Livsmedelsverket.

I handboken presenteras bland annat metod för att mäta matsvinnet, förslag på olika åtgärder och checklistor. 

Handboken bygger bland annat på praktiska erfarenheter från Göteborgs stad, som har lyckats minska sitt matsvinn i stor utsträckning. 

Ta del av materialet

Halvera matsvinnet i världen

"Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd."

Ur Agenda 2030, delmål 12.3