Hur aktörer kan bidra till att ändra matvanor

Publicerad 20 maj 2020

Konsumentverket har tagit fram en rapport om vilken effekt olika metoder för att påverka kostvanor kan ha. Fokus ligger på en minskad konsumtion av kött. Syftet är att aktörer ska få kunskap och verktyg att använda i sitt arbete. Therese Lindahl och Malin Jonell vid Beijerinstitutet har skrivit rapporten.

Två personer handlar grönsaker i butik

Olika metoder

Studien ger en bild över metoder som aktörer kan använda, i form av hårda och mjuka styrmedel. För varje metod finns exempel.

Hårda styrmedel är till exempel skatter, ändrat utbud, förbud eller ändrade lagar. Nudging och information är exempel på mjuka styrmedel.

– Det behövs både hårda och mjuka styrmedel för att ändra matvanor. Hårdare styrmedel gör större skillnad men dessa behöver kompletteras med mjukare styrmedel för att kunna drivas igenom, säger Maria Nyquist, beteendestrateg på Konsumentverket.

Analys och förslag som kan göra skillnad

Rapportförfattarna har analyserat metoderna och gett förslag på åtgärder.

– Livsmedelssektorn är en av de sektorer där konsumtionen har störst påverkan på miljön. Även hälsan påverkas av vad vi äter eller inte äter. Genom att agera på eller inspireras av de åtgärdsförslag som presenteras kan du som aktör eller beslutsfattare inom branschen vara med och bidra till en mer hållbar konsumtion, säger Emma Schütt, utredare på Konsumentverket.

Vad aktörer kan göra

Rapportförfattarna lyfter att beslutsfattare och dagligvaruhandeln är två viktiga aktörer. Beslutsfattare kan arbeta med tydliga mål och verka för styrmedel och insatser som kan ge långvarig effekt.

Dagligvaruhandeln kan till exempel arbeta med marknadsföring, utbud och exponering eller branschöverenskommelser för att främja en mer växtbaserad kost. De kan använda nudging och göra det enklare för konsumenter att veta vad som är en mer hållbar produkt. Ett annat sätt är att underlätta för underleverantörer och livsmedelsföretag som vill satsa på växtbaserade alternativ.

Även offentlig sektor är mycket viktig, enligt studien. De kan hjälpa till att ändra normer och introducera nya rätter.