Hur du ändrar beteenden

Publicerad 18 oktober 2019

Det finns en vilja hos många att konsumera mer hållbart. Ändå kan det vara svårt att ändra invanda beteenden. Genom beteendeinsatser kan vi göra det lättare för konsumenter att göra mer miljömässigt hållbara val.

Kvinna som cyklar i stadsmiljö
Maria Nyquist

Maria Nyquist arbetar som beteendestrateg vid Forum för miljösmart konsumtion.

Maria Nyquist arbetar som beteendestrateg på Konsumentverket, inom Forum för miljösmart konsumtion. Hon berättar att en stor del av svenskarna tycker att de är miljömedvetna.

– Däremot tror många att de konsumerar betydligt mindre än vad de faktiskt gör. Så vi har god möjlighet att kunna motivera personer genom beteendeinsatser och genom att göra valen enklare. Vi kan också se en skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor uppger att de gör mer medvetna val. En utmaning kan vara att motivera fler män att till exempel åka mer kollektivt, cykla mer och äta mer vegetariskt.

Olika metoder för insatser

Det finns många sätt att göra det lättare för konsumenter. Det kan vara att designa om saker och ge information. Man kan också använda sig av nudging. Det går ut på att forma valsituationer så att det faller sig naturligt för konsumenter att fatta bättre beslut. Att förändra normer kan också ha stor betydelse. Vi gör mycket på samma sätt som andra, så det kan till exempel handla om att göra det mer accepterat att shoppa second hand eller ta tåget istället för att flyga. Maria Nyquist anser att det som ger bäst effekt är att använda beteendeinsatser som komplement till styrmedel.

– Lagar är effektiva för att skapa förändring, och genom information skapar man acceptans för förändringen.

Göra en lyckad beteendeinsats

Vad är det då som gör en beteendeinsats lyckad? Två viktiga saker är att utvärdera och ge återkoppling.

– Det kanske känns som att det tar mycket resurser att utvärdera, men annars vet man ju inte om det har skett någon förändring. Om du utvärderar steg för steg kan du också se om olika delar har varit lyckade, även om inte alla mål är uppfyllda. Återkoppla också gärna till personer. Då får de ett kvitto på att de har gjort något bra och ökad motivation att fortsätta, säger Maria Nyquist.

Ett annat råd är att göra det lättare att göra det bättre valet. Är det krångligt väljer personer oftare det enklare alternativet. Att fundera över tid och sammanhang kan också spela roll. För tio år sedan var det till exempel svårt att locka resenärer till tågcharter, men idag är efterfrågan och intresset betydligt större.

Vem du vänder dig till har också betydelse. Personer som redan beter sig på ett önskat sätt behöver du inte påverka. Det är också svårt att påverka beteendet hos de som är störst motståndare till den önskade förändringen.

– Fokusera på de konsumenter som finns däremellan. Det kan till exempel vara personer som kan tänka sig att börja cykla eller cyklar ibland. Får du dessa att välja cykeln kan de på sikt också dra med sig de som älskar att köra bil!

Diagram på vem du kan påverka

Lär dig mer om att förändra beteenden

På forummiljosmart.se har vi mycket information om beteendeinsatser och exempel på verktyg. Läs bland annat: