Hur du utvärderar en beteendeinsats

Publicerad 22 maj 2019

För att veta om en beteendeinsats ger effekt är det viktigt att utvärdera insatsen. Konsumentverket har gjort en processguide som handlar om just utvärdering. Guiden har bland annat använts som underlag i projektet Hållbara livsstilar, där fem kommuner tagit fram en handbok och ett workshopmaterial.

Stimulera hållbar konsumtion – en processguide för utvärdering av beteendeinsatser 

Framsida på rapporten Stimulera hållbar konsumtion

Konsumentverkets guide hjälper dig steg för steg med hur du kan utvärdera ditt projekt. Den vänder sig till projektledare som arbetar med beteendeinsatser för hållbar konsumtion.  

 Att utvärdera beteendeinsatser kan vara svårt och kräva mycket resurser. Genom att planera för utvärderingen från start tar du itu med viktiga frågor redan från början. Då blir projektet tydligare, lättare att arbeta med och du får bättre förutsättningar att nå målen, säger Maria Nyquist, beteendestrateg på Konsumentverket.  

Beteendeförändringar är ofta komplexa och tar tid. Det är vanligt att det finns ett gap mellan de insatser som görs och de effekter som är målet. Ett projekt kan alltså vara framgångsrikt, genom att personer har närmat sig en beteendeförändring, utan att den faktiska förändringen har skett inom projektets tidsram.  

 Om du arbetar med utvärdering kan du se hur lyckat projektet blev. Då kan även framtida projekt ta lärdom och lyckas bättre! lyfter Maria Nyquist.  

Hur ska du göra för att arbeta med utvärdering? 

 Läs processguiden så blir du guidad steg för steg. Vill du använda ett färdigt material finns en handbok och ett workshopmaterial som projektet Hållbara livsstilar tagit fram, tipsar Maria Nyquist. 

Handbok och workshopmaterial

Hållbara livsstilar  handbok och workshopmaterial 

Göteborg, Borås, Malmö, Linköping och Umeå har tagit fram ett enkelt workshopmaterial och en handbok för att planera och utvärdera insatser inom hållbara livsstilar. Materialet är i första hand framtaget för kommunala tjänstepersoner. 

I handboken får du bland annat konkreta tips på hur du kan tänka kring:  

  • behovsanalys

  • syfte och mål

  • målgrupp

  • val av insats

  • syfte med utvärderingen

  • val av utvärderingsmetod.  

Workshop-materialet är uppdelat i två delar – att ta fram en plan för insatsen och en plan för utvärderingen.  

Vältestat material  

Testkommunerna har flera gånger provat och förbättrat handboken och workshopmaterialet. Det är anpassat för att användarna ska kunna undvika vanliga fallgropar och misstag. Det är även framtaget utifrån den verklighet som målgruppen arbetar i – där det ofta är ont om tid. 

Materialet är testat på följande insatser: 

Tre tips för din beteendeinsats

  • Planera din utvärdering väl – låt utvärdering och projektutformning stärka varandra.
  • Sätt rimliga mål – för luddiga eller alltför ambitiösa mål försvårar utvärderingen.
  • Utvärderingen ger dig extra möjlighet att se och förstå ditt projekts resultat – ha roligt!