Indikatorer för att ställa om till fossilfria transporter

Publicerad 23 september 2019

Hur nöjda är invånarna med länstrafiken i Östersund? Finns det någon bilpool som är öppen för allmänheten i Växjö? Hur stor andel av alla resor görs med bil i Halmstad? Och hur många meter cykelväg finns det per person i Luleå?

Bilfönster vid skog

På webbplatsen 2030.miljobarometern.se kan du följa nationella och lokala indikatorer som följer omställningen till fossilfria transporter. Det finns indikatorer om bilen och bränslet, men också om beteendet. Indikatorerna började utvecklas år 2014. Sajten lanserades sedan i början av 2016 och utvecklas kontinuerligt. 

Bakom sajten står 2030-sekretariatet, Gröna Bilister och Klimatkommunerna. 

Överblick för kommunerna

De kommunala 2030-indikatorerna visar var omställningen rullar på, och var kommunerna behöver sätta in kraftfullare åtgärder. Kommunerna kan jämföra sig med och inspireras av varandra.

– Vi hör talas om många hjärtevärmande kommunala insatser för att göra transporterna fossilfria. Men det har varit svårt att få svart på vitt hur det går med omställningen på det strukturella planet. Vi hoppas att sajten kan ge en sådan överblick. Den skarpa örnblicken behövs – det är ett tufft mål att minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent till år 2030. Mycket måste ske på kort tid, säger Per Östborn, på Gröna Bilister.

Förhoppningen är att politiker och tjänstepersoner ska kunna använda indikatorerna som beslutsunderlag. De kan också fungera som underlag för till exempel lokalmedia och engagerade invånare som vill trycka på för en snabbare utveckling.

Uppskattad tjänst 

– Många kommuner hör av sig till Gröna Bilister och säger att de uppskattar de kommunala 2030-indikatorerna, och att de fyller en lucka. Vi får också förslag på förbättringar, och vill gärna ha fler sådana förslag, säger Per Östborn.