Initiativ för lunch i medhavd matlåda

Publicerad 19 mars 2020

Nu kan restauranger och arbetsplatser i Göteborg hänga på initiativet "Engångsfritt Göteborg". Även kommuner och aktörer utanför Göteborg kan använda det framtagna materialet.

Matlåda och texten Ja! Köp lunch i egen låda

– Bakgrunden är att vi vill minska användningen av engångsmaterial i och med den nya platslagen som kommer, men också för att minska nedskräpningen i staden, berättar Ulrika Barkman, projektledare på Göteborgs stad.

Ulrika Barkman vid dörröppning

Ulrika Barkman, park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad.

Engagerat kontor och restauranger

Bakom initiativet står Göteborgs stad tillsammans med två centrumföreningar. Genom centrumföreningarna togs en kontakt med några arbetsplatser/kontor och restauranger. De deltagande kontoren fick matlådor till sina medarbetare och restaurangerna fick informationsmaterial att sätta upp.

– Restaurangerna har till exempel satt upp en dekal utanför dörren. Det signalerar att folk inte behöver vara oroliga för att bli nekade när de tar med en egen låda, säger Ulrika Barkman.

Alla tillfrågade tackade ja till att delta och de som arbetar i projektet har bara fått positiv respons.

– Det hör av sig restauranger och kontor som vill ha material och matlådor hela tiden.

Framgångsfaktorer och tips

Ulrika Barkman lyfter att framgångsfaktorer är att det är ett enkelt koncept och att det inte kostar något att delta. Aktörerna förbinder sig inte heller till något, förutom att kontoren ska väga sitt plast- och pappersavfall innan och efter deltagandet.

– Vi har också undersökt med Livsmedelsverket och stadens miljöförvaltning så att det inte finns några hinder för att ta med egen låda, men det finns det inte!

För att påminna de anställda om att ta med låda har kontoren skyltar och kassar med budskapet i lunchrum och vid ytterdörrarna. Det kan dock ändå vara bra att trycka på kontoren som deltar efter ett tag, så de fortsätter att ta med lådan när de går ut på lunch. 

Fritt att använda

Göteborgs stad vill gärna att konceptet sprider sig över landet.

På vår hemsida finns allt material, även neutralt material utan Göteborgs webbadresser, som alla som vill kan ladda ner och använda, säger Ulrika Barkman.

Läs mer och ta del av materialet