Introduktion till beräkningsverktyg för hållbara livsstilar

Publicerad 20 maj 2020

Hur vi väljer att leva och konsumera har en avgörande betydelse för möjligheterna att nå de svenska miljömålen och Agenda 2030.

Delmål 12.8 i Agenda 2030 handlar om att vi människor ska ha nödvändig information och medvetenhet för att kunna leva i harmoni med naturen.

Hur vi kan leva inom planetens gränser och ta hållbara beslut med stöd av utbildning och beräkningsverktyg kan du läsa om i en ny översikt. Den har tagits fram inom One Planet Network, ett öppet globalt partnerskap för hållbarhetsmål 12. Mål 12 handlar om hållbar konsumtion och produktion. Översikten är på engelska.