Kampanj för hållbara val i Uppsala

Publicerad 21 augusti 2019

I Uppsala är kampanjen Klimatlätt i full gång. Kampanjen ska inspirera boende och verksamma att minska sin påverkan på klimatet.

Kvinna med mobiltelefon

– Vi vill engagera och informera kring hur man som individ kan göra hållbara val i sin vardag. En viktig del i arbetet är att visa vad vi som står bakom kampanjen kan göra för att underlätta valen, säger kampanjledare Linnéa Haeggström på Uppsala kommun.

Organisationerna bakom Klimatlätt är många: Uppsala kommun, Uppsalahem, Region Uppsala, Studiefrämjandet, Sensus, Svenska kyrkan, Svalna och Chalmers tekniska högskola. Projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och finansieras av Energimyndigheten.

– En av kampanjens främsta styrkor är att det är ett samarbete mellan flera olika samhällsaktörer. På så sätt når vi ut brett och har olika perspektiv på lösningar, lyfter Linnéa Haeggström.

Aktiviteter för minskade utsläpp

Inom kampanjen arrangeras många olika aktiviteter, till exempel studiecirklar inom slow fashion och initiativ för att få fler att cykla och åka kollektivt.

– Men det mest innovativa är att vi använder appen Svalna, som innehåller en klimatkalkylator, säger Linnéa Haeggström.

Svalna har tidigare funnits som webbtjänst, men har nu utvecklats som app inom ramen för projektet. Appen räknar ut användarens klimatpåverkan från transporter, boende, konsumtion och mat.

– Det som gör Svalna unikt som klimatkalkylator är att du kan koppla på ditt bankkonto. På så sätt analyserar appen din konsumtion och uppskattar dina utsläpp utifrån transaktionsdata. Ibland kan det vara svårt med enbart självskattningar, då många har dålig koll på sin faktiska konsumtion.

Även för företag och organisationer

Företag och organisationer kan engagera sina anställda, kunder eller medlemmar i kampanjen. Det sker bland annat genom att skapa grupper i appen och starta klimatstegstävlingar. Då kan de sätta ett gemensamt klimatmål och se hur mycket gruppen minskar sina utsläpp procentuellt.

– Vi vill skapa känslan av att det många som gör det här tillsammans. Det är en gemensam utmaning och vi vill göra det peppande och roligt!

Många ska delta

Kampanjen har ett tydligt mål; 10 000 personer ska vara med och de ska minska sina utsläpp med 5-10 procent. Detta ska vara uppnått sista mars 2020.

Än så länge har 400 deltagare gått med i kampanjen. Linnéa Haeggström flaggar dock för att appen nyligen lanserats och det snart blir många fler.

– Jag kan avslöja att det är två stora organisationer som är på gång att engagera sina anställda genom appen inom kort!

Lärdomar för andra

Även om kampanjen pågår har Linnéa Haeggström redan flera lärdomar att dela med sig av.

– Det är viktigt att informera om frågorna, samtidigt som vi vill undvika att lägga allt ansvar på individen. Men alla kan dra sitt strå till stacken, och många vill också bidra!

En annan lärdom handlar om tillit, då deltagare erbjuds att koppla upp sitt bankkonto mot appen.

– Det blir mycket mer spännande om du gör det och det är en säker tjänst, men alla känner sig inte bekväma med det. Vi har försökt att vara öppna och tydliga med hur det fungerar.

Reflektioner om framtiden

Linnéa Haeggström blickar även framåt och funderar över vad projektet kan spela för roll framöver.

– Det ska bli spännande att se om den här typen av projekt kan leda till att individen förändrar sig, men inte minst om det i slutändan även kan bidra till en större samhällsförändring genom att individerna ställer högre krav på till exempel företag och politiker.