Klimatpåståenden svåra att förstå

Publicerad 27 augusti 2020

Allt fler företag pratar om klimatkompensation i sin marknadsföring. Men få konsumenter förstår vad som menas. De har också svårt att bedöma om det som sägs är sant eller inte.

Man med keps tittar ut över havet

Det visar Konsumentverkets undersökningar om hur konsumenter uppfattar påståenden kopplade till klimatkompensation. Majoriteten (82 procent) av de tillfrågade har kommit i kontakt med begreppet klimatkompensation. Hälften av dem uppger att det är svårt att förstå vad som menas.

– Både enkät och intervjuer bekräftar att det är svårt för konsumenten att värdera informationen. Många vill göra val som är bra för klimatet och då måste påståendena gå att förstå och lita på, säger Anna-Carin Widmark, utredare på Konsumentverket. 

Genomsnittskonsumentens uppfattning är en viktig del i bedömningen om ett påstående är förenligt med marknadsföringslagen. Eftersom det är svårt för konsumenten att värdera miljöpåståenden ställs höga krav på tydlighet och på att företaget kan bevisa sina påståenden. 

Webbinarium om undersökningarna

Den 26 augusi sände Forum för miljösmart konsumtion webbinariet Vaddå klimatkompensation? Webbinariet finns att se i efterhand. Senare i höst kommer en rapport från Konsumentverket om klimatpåståenden i marknadsföring. Då kommer även ett uppföljande webbinarium.