Konsumtionen ökar - mobil och teletjänster ökar snabbast

Publicerad 20 december 2018 Uppdaterad 31 december 2018

Konsumtionen i Sverige ökade inom alla områden utom alkohol och tobak under 2017. Konsumtionskategorin kommunikation ökade mest. Totalt ökade konsumtionen med 2,3 procent under 2017 jämfört med 2016. Det visar statistik ur Konsumtionsrapporten 2018.

Konsumtionskategorin kommunikation, där bland annat teleutrustning och abonnemang ingår ökade mest: 6,7 procent. Totalt ökade konsumtionen med 2,3 procent under 2017 jämfört med 2016. Det visar Konsumtionsrapporten 2018 som Centrum för konsumtionsvetenskap ger ut årligen.

Konsumtionsrapporten 2018 tittar också på psykologin bakom konsumtionsökningen. I en fördjupningsdel i rapporten dras slutsatsen att den ökande konsumtionen har ett samband med den ökande digitaliseringen av samhället.

“Digitalisering gör det lättare för företag att bygga relationer till kunder samt att skapa mer individanpassade tjänster. Det ger ett ökat värde för konsumenterna och ett ökat välbefinnande. En hypotes är därför att digitalisering via bättre kännedom om konsumenten och mer individanpassade erbjudanden leder till ökad konsumtion”, säger Per Kristensson, professor i psykologi med inriktning mot konsumtion och innovation, i en kommentar.

Läs mer om Konsumtionsrapporten 2018 på Göteborgs universitets webbplats