Konsumtionsrapport visar på ökad konsumtion men lägre utsläpp

Publicerad 14 januari 2020

Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet har släppt sin konsumtionsrapport för 2019. Den innehåller bland annat konsumtionstrender och även en fördjupning inom hållbar konsumtion.

Konsumtionen har ökat

Rapporten visar bland annat att den svenska konsumtionen har ökat för varje år i över 20 år. Mellan 2008–2018 ökade den med cirka 25 procent. Ökningen beror på en befolkningsökning och på en ökad konsumtionsvolym per person.

John Magnus Roos bedriver forskning vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola. 

– Konsumtionen har gått upp mer än vad vi trott de senaste 10 åren. Att konsumtionen fortfarande ökar i Sverige förklaras mycket av ökningar inom mat och bostad, så kallade nödvändighetsvaror, medan mycket annat skjuts på framtiden som kläder, nöjesrestauranger, utlandssemester och bilar. Den prosociala konsumtionen som förknippas med välbefinnande, som att donera till välgörenhet och ge presenter, har minskat. Båda dessa konsumentbeteenden avtog under 2018.

Utsläppen från konsumtion har minskat

Växthusgasutsläppen från de svenska hushållens konsumtion minskade med 14 procent under perioden 2008–2017.

– Förklaringen till detta är bättre eko-effektivitet i produktionen men också en övergång till mer klimatsmart konsumtion, säger Jörgen Larsson, forskare i hållbar konsumtion på Chalmers tekniska högskola som skrivit en artikel i årets rapport tillsammans med Jonas Nässén.

Till exempel har koldioxidutsläppen per kilowattimme inom EU minskat med nästan 30 procent under perioden. Vi lägger också mindre pengar på bensin, diesel och villaolja som har hög utsläppsintensitet. Utgiftsandelen för en del tjänster med låg utsläppsintensitet har ökat, som teletjänster, restaurang/café, sport, finansiella tjänster, kultur, hår- och skönhetsvård, utbildning och hushållstjänster.

Det som har gett ökade utsläpp är framförallt ökningen av utrikesflyg. Annat kan vara att varor och tjänster med låg utsläppsintensitet har minskat, som tobak och tidningar. Det ger utrymme för annan konsumtion.

Konsumtionsrapporten 2019