Kvinnor har större miljötänk

Publicerad 7 december 2017

Konsumenterna tror inte att livsmedel har så stor klimatpåverkan som det faktiskt har. Miljöaspekten är viktigare för kvinnor än för män. Det är några av slutsatserna i Konsumentverkets nya rapport Konsumenterna och miljön 2017.

Konsument i butik

Av de 23 marknader som ingår i undersökningen tycker konsumenterna att det är svårast att ta hänsyn till miljön när det gäller paket- och charterresor, kläder och skor, möbler och inredning, hemelektronik samt semesterboende. Lättast är det att handla miljömässigt bra mejeriprodukter, vitvaror, frukt och grönt, bröd och andra spannmålsprodukter samt el.

– På marknaderna som ligger topp-5 finns etablerade miljömärkningar, till skillnad från bottenmarknaderna där märkningar ofta saknas. Kanske kan det påverka om det upplevs som lätt eller svårt, säger Konsumentverkets analytiker Johan Jarelin.

Mat större miljöbov än vi tror

I undersökningen fick konsumenterna också rangordna hur stor miljöpåverkan de tror att olika varor och tjänster har. Livsmedel hamnade relativt långt ner på listan.

– Konsumenterna bedömer att konsumtionen av livsmedel inte är så problematisk, medan verkligheten ser annorlunda ut. Av de tio marknaderna med störst klimatutsläpp ligger kött på en andra plats efter fordonsbränsle. Mejeriprodukter ligger på plats fyra, bröd och andra spannmålsprodukter på plats fem och frukt och grönsaker på åttonde plats, säger Johan Jarelin.

Miljöpåverkan viktigare för kvinnor

Kvinnor är mer intresserade av vilken miljöpåverkan deras konsumtion har, än vad män är. Kvinnor ser även att de har bättre möjligheter att göra val med miljöhänsyn, och anger i större utsträckning att de faktiskt gör val med hänsyn till miljön. 49 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att det är viktigt att veta hur ett inköp påverkar miljön, medan andelen män som tycker att det är viktigt är 39 procent.

Om Konsumenterna och miljön 2017

Rapporten baseras på en enkätundersökning där konsumenter har svarat på hur de upplever sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn. De har också svarat på frågor om sitt miljöintresse och hur de uppfattar miljöpåverkan från olika varor och tjänster. Resultatet har kompletterats med beräkningar från Statistiska centralbyrån, SCB, över vilken klimatpåverkan konsumtionen av olika varor och tjänster har. Rapporten innehåller även fördjupade studier inom två marknader: bilmarknaden och finansiellt sparande.