Lär dig mer om matsvinn

Publicerad 30 september 2019

Vill du sprida budskap om matsvinn till konsumenter? Här kommer tips på var du kan lära dig mer om matsvinn.

Man och barn vid ett kylskåp

Material från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har informationsmaterial och verktyg om åtgärder för att minska matsvinnet. Materialet är tänkt att motivera och inspirera. Målgrupp är kommuner, landsting, län, skolor och berörda aktörer inom livsmedelskedjan.

Information till konsumenter

Konsumentverkets vägledning Hallå konsument har enkel information om matsvinn:

Livsmedelsverket har mycket information:

Konsumentföreningen Stockholm har fakta och skolmaterial:

Exempel på projekt

Det finns några projekt upplagda av medlemmarna på forummiljosmart.se, som på något sätt rör arbete för ett minskat matsvinn. Här är några exempel:

Har du också gjort ett projekt? Dela gärna med dig här på forummiljosmart.se.

Fakta om matsvinn

Matsvinn är livsmedel som skulle kunna ha ätits om det hanterats annorlunda, men som slängts. Ett minskat matsvinn skulle ge både miljömässiga och ekonomiska vinster. I Sverige slänger vi i genomsnitt 19 kilo mat per person i onödan varje år. Vi häller även ut 26 kilo flytande mat i slasken.  Ett hushåll kan spara 3 000-6 000 kronor per år genom att minska matsvinnet.

Undersökningar visar dock att de flesta tror att de inte slänger någon mat alls. Mycket pekar på att beteendeförändringar är en nyckel till att undvika matsvinn.