Lärdomar från BeChange Stockholm

Publicerad 10 december 2019

Hundra invånare från kommunerna Järfälla, Huddinge, Stockholm och Tyresö erbjöds våren 2019 att delta i programmet BeChange för att minska sin klimatpåverkan och omvandla sin klimatoro till handlingskraft. Resultatet går nu att ta del av i en slutrapport.

Cyklister i stadstrafik

Projektet genomfördes av Studiefrämjandet i samarbete med BeChange och de fyra kommunerna. Stockholms stad deltog genom Miljöförvaltningens kommunikationsverksamhet Klimatsmarta stockholmare, som har uppdraget att engagera invånarna i omställningen till ett fossilfritt Stockholm 2040. 

– BeChange är ett bra verktyg för att konkret diskutera och prova en hållbar livsstil och medveten konsumtion som utgår från personliga intressen och mål, säger projektledare Jon Möller.

Hjälp att minska utsläppen

Programmet pågick i fyra månader under våren 2019. Fokus låg på att minska utsläppen av växthusgaser från "bilen, biffen och bostaden". Deltagarna fick praktisk klimatrådgivning om hur de kan ställa om sina liv och mental träning kring att uppnå sina mål. Grundtanken i programmet är att deltagarna fortsätter med det nya klimatsmarta beteendet om de upplever förändringarna som positiva och meningsfulla.

– Vi var nyfikna på BeChange som metod för att se om och hur mycket det går att förändra sin klimatpåverkan med hjälp av andra intresserade i en studiecirkel. Viktiga fakta och praktiska prova-på uppgifter kombinerades med gruppdiskussioner och samtal om kommunikation och psykologi för att mentalt hantera klimatångest och hitta sin egen vision, berättar Jon Möller.

Resultat

De 88 personer som slutförde programmet minskade sina utsläpp med i genomsnitt 45 procent, från 7,1 till 3,9 ton växthusgaser per person och år. 72 procent tyckte även att deras livskvalitet hade blivit bättre efter kursen. Ingen tyckte att livskvaliteten hade blivit sämre.

– Vi är överraskade över det positiva resultatet på så kort tid; halverad klimatpåverkan och samtidigt en upplevd ökad livskvalitet! Även om det var frivilligt att anmäla sig och flera deltagare redan hade ett visst intresse för klimatfrågor så var resultatet över förväntan, säger Jon Möller.

Förändring över tid

BeChange-program har tidigare genomförts i Luleå 2016-2017, Norrbotten 2018 och Eskilstuna 2018-2019. I Stockholm var det många fler deltagare men lärdomar togs från de tidigare projekten, till exempel i upplägget, planeringen av grupper och för att öka noggrannheten i beräkningen av deltagarnas växthusgasutsläpp.

Erfarenheter från de tidigare BeChange-projekten visar att minskningen av utsläpp kan hålla i sig över tid, att många deltagare vill fortsätta engagera sig i klimatfrågan och att det ger spridningseffekter i lokalsamhället. En uppföljning av deltagarna ska göras i Stockholm nästa år.

Lärdomar för andra kommuner

Jon Möller konstaterar att BeChange passar de målgrupper som är nyfikna på att prova nya vanor och är intresserade av klimatfrågan.

– Det passar inte alla invånare, deltagandet ska vara frivilligt. Kommunen bör samarbeta med andra aktörer för att öka det lokala engagemanget och underlätta för deltagarna att kunna prova klimatsmarta lösningar i närheten.

Enligt slutrapporten från Stockholm är de viktigaste faktorerna för en lyckad förändringsprocess för deltagarna:

 • ett lösningsorienterat och konkret förhållningssätt
 • en bra mix mellan faktaföreläsningar, coachning och praktiska övningar/grupparbeten
 • fokus på att inspirera och uppmuntra
 • acceptans att förändringar tar tid
 • gemenskap med andra deltagare som delar samma intresse
 • lust till att dela kunskap inom gruppen
 • folkbildningens metodik att lära tillsammans av varandra
 • ett tillåtande och tolerant förhållningssätt mellan deltagare
 • nyfikenhet och öppenhet från deltagarna. 

Viktiga faktorer för att lyckas genomföra hela BeChange-programmet:

 • motiverade deltagare
 • en aktiv projektgrupp
 • ett nära samarbete med de kommuner som deltar, BeChange och Studiefrämjandet.

Kontakt

Jon Möller
projektledare Klimatsmarta stockholmare

Ta del av rapporten