Låt oss presentera...

Publicerad 11 oktober 2018

Fredrik Bäck, en av tio ledamöter i forumets rådgivande organ. Fredrik är specialisten på miljörätt som nu arbetar som sakkunnig inom miljö och avfall på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Fredrik Bäck är ledamot i forumets rådgivande organ och till vardags sakkunnig på SKL.

Varför behövs Forum för miljösmart konsumtion?  

– Från mitt perspektiv är det viktigt att representanter från kommuner och landsting hittar varandra och kan dela bra exempel på hur man kan arbeta för att främja miljösmart konsumtion. Det blir effektivt, man kan lära av varandra och slipper uppfinna hjulet på nytt.   

Vad tror du att du kan du bidra med som medlem i det rådgivande organet?  

– Det kontaktnät jag har över hela landet genom SKL, både inom kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag. Jag kan också vara en företrädare för dem och återkoppla till er vad de har för behov och hur de vill använda forumet. 

Vilken var din spontana reaktion när du fick frågan om att delta i rådgivande organet?  

– Det kändes självklart. Att få till en miljömässigt mer hållbar konsumtion är en stor fråga, så den måste vi lösa gemensamt. Kommuner och landsting är ju också viktiga spelare för att till exempel få till mer cirkulära förlopp.  

Finns det någon särskild fråga inom miljö- och hållbarhetsområdet som du känner extra starkt för?  

– Att minska behovet av onödiga saker som kanske bara används en gång eller som bygger på konstruerade behov. Jag noterar därför med glädje att delningsekonomin är en växande trend! Min nästa förhoppning är att det utvecklas styrmedel som motverkar företags incitament att tillverka produkter med inbyggt åldrande.  

Vilket är ditt bästa tips för att konsumera hållbart? 

– Att fundera två gånger på om du verkligen behöver det du har tänkt köpa eller om du kan lösa behovet på annat sätt, kanske genom att låna eller hyra samma sak. 

Rådgivande organet

Regeringen har utsett ledamöter till ett rådgivande organ för att stötta arbetet med Forum för miljösmart konsumtion. 

  • Louise Ungerth, konsult, tidigare Konsumentföreningen Stockholm
  • Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Gunilla Elsässer, Världsnaturfonden (WWF)
  • Fredrik Bäck, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  • Maria Sandow, Svensk Handel Stil
  • Fredrik Carlsson, Göteborgs universitet, institutionen för nationalekonomi och statistik
  • Björn Sandén, Chalmers tekniska högskola
  • Caroline Ankarcrona, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
  • Pär Holmgren, Länsförsäkringar
  • Noura Berrouba, styrelseledamot i Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) och European Youth Parliament (EYP)

Rådgivande organ utsett av regeringen