Medelålders män har svårast med miljömässig konsumtion

Publicerad 19 december 2018

Män tycker att det är svårast att konsumera med miljöhänsyn medan kvinnor ser större möjligheter. Det framgår av Konsumentverkets rapport Konsumenterna och miljön 2018.

Se filmen om rapporten Konsumenterna och miljön 2018

Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män i inställning till miljö. Hela 25 procent fler kvinnor anser det är viktigt hur deras konsumtion påverkar miljön. Kvinnor har bättre kunskap om miljöalternativ och använder oftare miljömärkningar och annan information för att göra sina val. Vanligt är att de med lågt miljöintresse upplever betydligt sämre möjligheter än de som har ett intresse för konsumtionens miljöpåverkan.

Marknader där konsumenter upplever bäst möjligheter att agera med miljöhänsyn

 1. Vitvaror
 2. Mejeriprodukter
 3. Frukt och grönsaker
 4. El
 5. Alkoholfria drycker

Sett till både ålder och kön är män i åldersgruppen 35 till 64 de som ser störst problem med att göra miljöval, medan kvinnor mellan 65 och 75 år ser bäst möjligheter.

Hushållen står för två tredjedelar av den totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan i Sverige. Med andra ord har det stor betydelse hur vi som konsumenter köper, använder och slänger. Syftet med Konsumentverkets årliga rapport är att visa hur konsumtionen på olika marknader påverkar miljön och var konsumenter uppfattar det som enklast respektive svårast att göra val med miljöhänsyn.

Marknader som bidrar mest till klimatpåverkan

 1. Fordonsbränsle
 2. Kött
 3. Mejeriprodukter
 4. Bröd och andra spannmålsprodukter
 5. Restaurang, kafé och bar

För fordonsbränsle och flera andra marknader som har stor miljöpåverkan, upplever konsumenter att de har sämre möjligheter att göra val med miljöhänsyn.

Samtidigt tycker många att det är lättare att göra miljömässiga val , när det gäller mat. Men som framgår av topp 5-listan på miljöpåverkan, bidrar livsmedelskonsumtionen ändå till stor miljöpåverkan.

– Vi ser olika förklaringar till det, säger Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket. Det kan vara så att konsumenter, trots relativt goda möjligheter, inte gör miljöval särskilt ofta när de väl står i butiken. Det kan också vara så att de miljöval som finns inte är tillräckliga för att komma åt alla miljöproblem. Dessutom är konsumtionen av livsmedel stor.

Marknader där konsumenter tycker att det är svårast att välja med miljöhänsyn

 1. Flyg
 2. Paket- och charterresor
 3. Semesterboende (hotell och liknande)
 4. Hantverkare
 5. Kläder och skor

Om rapporten

På regeringens uppdrag kartlägger Konsumentverket sedan 2015 vilka möjligheter konsumenter har att agera miljömässigt hållbart. Resultaten kommer från egna konsumentundersökningar och kompletteras med beräkningar från SCB som visar konsumtionens klimatpåverkan. 

I årets rapport gör man en fördjupande granskning av marknaderna för paket- och charterresor samt skor.

Rapporten Konsumenterna och miljön 2018 

Webbinarium 24 januari

Tycker du innehållet i rapporten är intressant och vill veta mer? Delta på webbinarium den 24 januari 2019! Då berättar Konsumentverkets utredare Johan Jarelin mer om rapporten och du får möjlighet att ställa frågor.

Läs mer om eventet