Mer än hälften av konsumenterna inom EU tar miljöhänsyn när de handlar

Publicerad 13 december 2019

EU:s "Consumer Markets Scoreboard" granskar läget för konsumenter på de nationella marknaderna inom EU. Resultatet från årets undersökning visar att europeiska konsumenter blir allt mer miljömedvetna.

Andelen konsumenter som tänker utifrån miljöhänsyn när de handlar har ökat. De mest miljömedvetna konsumenterna bor i syd- och östeuropeiska länder (59 respektive 57 procent).

71 % av återförsäljarna anser att miljöpåståenden om produkter eller tjänster inom deras sektor är tillförlitliga. 

Ta del av pressmeddelandet