Mer matavfall i butiker

Publicerad 21 februari 2020

Mängden matavfall som kasseras i livsmedelsbutiker är betydligt större än vad tidigare undersökningar har visat, enligt Naturvårdsverket. Samtidigt har matavfallet från hushållen minskat något.

Kvinna i butik tittar på grönsaker

En ny mätmetod har tagits fram för att mäta mängden matavfall som kasseras i livsmedelsbutiker. Uppskattningsvis kasserades 100 000 ton matavfall år 2018. Det motsvarar 10 kilo per person. Det är mycket mer än vad som redovisats tidigare år, när man mätte på ett annat sätt.

Matavfallet minskar i hushållen

Fortfarande slängs mest mat i hushållen, men det minskar. År 2014 uppmättes 100 kilo matavfall per person och år. År 2018 låg siffran på 95 kilo. I matavfall ingår både matavfall som inte går att undvika (som skal och kaffesump) och matsvinn (alltså onödigt matavfall som matrester och oöppnade förpackningar). Av det som slängs i hemmen bedöms cirka 45 kilo per person vara matsvinn.

– Det är viktigt att alla tar ett gemensamt ansvar för att minska matsvinnet, säger Ida Adolfsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Läs mer hos Naturvårdsverket