Nu har anmälan till nationell verkstad öppnat!

Publicerad 12 september 2018

Den 14-15 november 2018 går Nationell verkstad för hållbara livsstilar av stapeln. Nu har anmälan öppnat och programmet spikats.

Välkommen till en konferens med fokus på verktyg och arbetssätt för en mer hållbar konsumtion. Antalet platser är begränsat, så skynda att boka din plats!

Läs mer om eventet och anmäl dig

Program Nationell verkstad för hållbara livsstilar 2018 (pdf)

Program onsdag den 14 november

12:00 Registrering, Karlstad CCC, plan 4

12:30 Välkommen till Karlstad! Ingela Hiltula, bitr. avdelningschef, Naturvårdsverket och Kenneth Johansson, landshövding i Värmland

12:45 Forum för miljösmart konsumtion, Cathrin Lundqvist, projektledare Konsumentverket.

12:55 Beteendeförändringar och nya köpmönster – vilka verktyg finns det för att förändra och hur ser trenderna ut?

  • Upptäck redskapen i verktygslådan. Vi är många som försöker skapa beteendeförändring genom kommunikation, men vilka andra verktyg finns, och hur effektiva är de? Mikael Klintman, professor i sociologi vid Lunds universitet.
  • Mobilen som livets fjärrkontroll – nya köpbeteenden och ny lojalitet. Ta del av de senaste forskningsresultaten om hur digitalisering och uppkoppling leder till nya köpbeteenden och förhållningssätt till kommersiella aktörer. Malin Sundström, docent vid Swedish Institute for Innovative Retailing, Högskolan i Borås.

13:50 Projektkavalkad: Så här gör vi! Olika aktörer berättar kort om sina projekt och hur man kan skapa förutsättningar för hållbara livsstilar.

14:40 Dags för verkstad! Välj bland tre parallella workshops när du anmäler dig. 

  • Drivkrafter att välja hållbart. Verkstadsledare: Green Leap, KTH
  • Cirkulär innovation för regional och lokal utveckling. Verkstadsledare: Tobias Jansson, circulareconomy.se
  • Sharing cities för alla. Verkstadsledare: Sharing Cities Sweden

16:55 Oro och hopp – vad leder till förändring? Vilka drivkrafter för förändring ser vi idag och hur tar vi vara på dem? Med fokus särskilt inställt på hållbar konsumtion och jämställdhet tar Hannah med oss på en resa där vi möter vardagshjältar, utmanar oss själva och stärker vårt engagemang för en hållbar värld. Hannah Stanton, verksamhetschef TheGoals.org, ledamot i Agenda 2030-delegationen.

17:35 Summering av dagen med våra moderatorer

19:00 Gemensam middagsbuffé med underhållning, Clarion Collection Plaza

Program torsdag den 15 november

08:30 Välkomna tillbaka!

08:40 Om biffen och bönor - personliga val och metoder att påverka. Maten vi äter är ett av de områden med störst påverkan på miljö och klimat. Dessutom ses ofta maten som något personligt där råd om kost kan uppfattas som provocerande. Vilka möjligheter finns att stötta konsumenter att göra hållbara matval, såväl vid köksbordet som i butik? Med företrädare från ICA, Livsmedelsverket, WWF och Karlstad kommun.

09:50 Dags för verkstad! Välj bland tre parallella workshops när du anmäler dig. 

  • Drivkrafter att välja hållbart. Verkstadsledare: Green Leap, KTH
  • Cirkulär innovation för regional och lokal utveckling. Verkstadsledare: Tobias Jansson, circulareconomy.se
  • Sharing cities för alla. Verkstadsledare: Sharing Cities Sweden

12:00 Fem saker att ta tag i på måndag. Vad tar du med dig från konferensen och vad kan du göra redan nästa vecka? Vi diskuterar vad som är möjligt och enkelt att göra direkt och hur vi går vidare med de svårare utmaningarna. Panelsamtal med företrädare från olika organisationer och dialog med publiken.

12:45 Mingellunch

13:30 - 15:00  Frivillig verkstad: Möjligheter till lokala styrmedel för hållbar matkonsumtion. Vad finns det för lokala policies för hållbar matkonsumtion och vilka verktyg kan kommuner och regionala myndigheter använda för att påverka konsumenter? På verkstaden hämtar vi inspiration från internationella exempel och diskuterar olika möjligheter att utveckla lokala strategier för hållbar matkonsumtion. Verkstadsledare: Erik André, kommunforskare på Chalmers och Göteborgs stad, knuten till programmet Mistra Sustainable Consumption.