Ny forskning tydliggör miljöpåverkan från svensk konsumtion

Publicerad 1 november 2018

Idag presenteras den mest omfattande och detaljerade beräkningen av den svenska konsumtionens miljöpåverkan som gjorts hittills.

Rapporten från forskningsprogrammet PRINCE presenterar nya indikatorer om miljöpåverkan från privat konsumtion, offentlig konsumtion och investeringar såväl i Sverige som i de länder där produkterna tillverkas.

– Rapporten ger en utvecklad bild av den miljöpåverkan svenskarnas konsumtion bidrar till, säger Anna-Maria Lundholm, utredare på Forum för miljösmart konsumtion. Fler indikatorer ger oss större möjligheter att följa upp miljöpåverkan och anpassa våra insatser på nationell nivå för att nå generationsmålet.

Ny datamodell ger tydligare bild

Syftet med PRINCE-projektet (Policy Relevant Indicators for Consumption and Environment) har varit att analysera potentiell miljöpåverkan kopplad till svensk konsumtion, både i Sverige och utomlands, och att kvantifiera den med indikatorer.

Med hjälp av en ny indikatormodell baserat på miljöekonomiska data, kallad PRINCE-modellen, har projektet uppskattat en lång rad utsläpp och resursanvändning kopplat till svensk konsumtion.

Rapporten visar vilka geografiska områden där miljöpåverkan från svensk konsumtion är störst och vilka produktkategorier som ger stort utslag i uppföljningen

Projektet bekräftar tidigare studier att konsumtion av mat, transporter och boende är framträdande som källor till nästan alla utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. 

Läs mer