Nytt projekt ska skapa attraktiva lösningar för hållbar konsumtion

Publicerad 2 april 2020

Projektet Kvarterets konsumtion vill hitta nya samhällslösningar för att få fler att konsumera mer hållbart. Projektet leds av Science Park Borås tillsammans med forskare från Chalmers och finansieras av Västra Götalandsregionen.

Hustak
Peter Serrander

Peter Serrander, Science Park Borås

– Trots att vi ser att vår konsumtion har en negativ effekt på miljön är det idag små steg som tas för en förändring. Ska vi vända trenden är det viktigt att fundera över hur vi uppnår beteendeförändringar. Det kan upplevas jobbigt att ändra sitt beteende och kan innebära ett merarbete för konsumenten. Men kan vi istället skapa attraktiva alternativ? säger projektledaren Peter Serrander på Science Park Borås.

Projektet samarbetar med orterna Trollhättan, Fristad (Borås) och Kållered (Mölndal). Troligen kommer ytterligare någon ort från Västra Götaland att delta. 

Hållbara lösningar ska nå ut bredare

I projektet vill man hitta lösningar för cirkulära affärsmodeller på orterna, som att hyra, låna, dela och köpa begagnat. Fokus ligger på konsumenter mellan 20-30 år och på sällanköpsvaror. Det kan även handla om att lyfta möjligheterna att semestra i närområdet.

– Vi vill att dessa saker ska bli det naturliga valet för fler. Om du till exempel delar en sak med någon annan delar du ju även på kostnaden och underhållet. Vi vill beskriva det som att det kan förenkla vardagen, säger Peter Serrander.

Stöd från designguide och designverktyg

Arbetet utgår från Västra Götalands designguide för hållbara livsstilar. Kompetens in i projektet är även forskare från Chalmers tekniska högskola, som har lanserat ett designverktyg för cirkulär ekonomi.

– Vi har även flera systerprojekt på Science Park Borås som vi kan hämta kunskap och nya idéer ifrån, säger Peter Serrander. F/ACT Movement är ett exempel på ett lyckat sådant projekt.

Samlar först in underlag

Den första delen av projektet går ut på att inventera behoven på orterna. Diskussioner och intervjuer hålls med kommunerna, invånare, näringsliv och fastighetsägare.

– Vi ska fördjupa oss i utmaningarna och möjligheterna. Jag tror att platserna i sig har unika förslag på lösningar, säger Peter Serrander.

Från idé till verkstad

I nästa steg ska man implementera lösningar och scenarion för just den specifika orten, utifrån de behov som har kommit fram. Här kan även fler aktörer blandas in, som föreningar och småföretagare. Tanken är att resultaten sedan ska kunna spridas till fler orter.

– Vi hoppas att projektets lösningar kan inspirera andra, avslutar Peter Serrander.