Oklar information på plastförpackningar

Publicerad 15 juni 2020

FN:s miljöprogram UNEP och organisationen Consumers International har undersökt hur märkningar på plastförpackningar används av producenter och konsumenter globalt. Resultatet återfinns i en rapport.

Rapporten lyfter att cirka 8 miljoner ton plast hamnar i havet varje år. Bara en del av det som produceras återvinns. För att lösa problemet behöver konsumenterna involveras i åtgärderna. Rapporten konstaterar dock att informationen som finns på förpackningarna är oklar för konsumenterna. Konsumenter möts av liknande symboler med olika betydelser i olika länder. De begrepp som används är ofta förvirrande. Det finns inte heller någon standard för symboler.

Rapporten rekommenderar bland annat att det ska finnas tydligare märkningar som harmoniserar globalt. 

Ta del av rapporten och fler rekommendationer