Panorama visualiserar Sveriges klimatomställning

Publicerad 27 augusti 2019

Panorama är ett samarbetsverktyg som har skapats för att öka takten i Sveriges klimatomställning. I verktyget får användaren en överblick över nuläget och vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen.

Bakom Panorama står Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

– Panorama både visualiserar den klimatomställning som pågår i Sverige och kan skynda på den, genom att nya förslag på styrmedel samlas på ett och samma ställe, säger Maja Cederlund, projektledare på Klimatpolitiska rådet.

Utsläpp och lösningar

Panorama bygger helt på öppna data. Det finns information om utsläpp av växthusgaser och styrmedel. Det finns också information om lösningar för hur utsläppen kan minska och indikatorer som visar hur det går. Utsläppen är de som sker inom Sveriges gränser, de så kallade territoriella utsläppen.

– Vi har valt denna avgränsning för att kunna se potentialen att nå de svenska klimatmålen. Intresset för att bredda och ha med även de utsläpp som sker utanför Sveriges gränser är stort. Det skulle kunna vara en möjlig utveckling framöver, säger Maja Cederlund.

Diskussioner och samarbete

Klimatpolitiska rådet hoppas att Panorama kommer att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället och att det kommer många förslag på styrmedel.

– Vi hoppas även att många aktörer kan dela samma faktabaserade nulägesbild och att det bidrar till bättre diskussioner och samarbeten kring klimatpolitiken. Och att vi på så sätt får se mer och snabbare handlingskraft – det behövs, säger Maja Cederlund.

Ett verktyg för alla

Panorama är öppet för alla som är intresserade av klimatfrågan och vill veta mer om hur klimatomställningen går till och hur det går.

– Vi riktar oss framför allt till aktörer som utformar, föreslår, beslutar om, genomför och utvärderar politik med relevans för klimatet. Det är näringsliv, organisationer, riksdag och regering, myndigheter och media.

Panorama på kommunerna

Även kommunala tjänstepersoner kan ha stor nytta av verktyget.

– Jag tror att många kommer att använda visualiseringen i Panorama när de ska prata om klimat på olika sätt. Det kan starta diskussioner och ge en överblick som varit svårt att visa tidigare. Verktyget visar vad som är stort och vad som är mindre, men även att alla åtgärder kommer att behövas om vi ska nå klimatmålen.

Regionala aktörer, som kommuner, kan bidra till klimatpolitiken genom att skicka in förslag på styrmedel.

– Jag är säker på att det finns många idéer på kommunal nivå om vad vi behöver för klimatpolitik i Sverige. I Panorama samlar vi ihop förslag på styrmedel och visar vem som står bakom. Jag vet också att det finns regionala aktörer i Sverige som har börjat använda den molnbaserade tjänsten som ligger bakom Panorama för att visualisera egna strategier och klimatplaner. Det ska bli oerhört spännande att följa den resan och se vilket resultat som kommer från det arbetet!

Nyfiken på att veta mer?