Portal för att öka kunskapen om ekologisk mat

Publicerad 22 juni 2020

Nu har webbportalen ekofakta.se lanserats. Det är en webbplats för att öka kunskapen om ekologisk mat och produktion. Portalen är till för yrkesverksamma inom livsmedelskedjan och för allmänheten.

Sallad

Portalen är en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att nå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. Uppdraget att ta fram och driva Portalen fick SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Epok ansvarar för informationen om miljö- och samhällsnytta som tagits fram i samarbete med forskare. Under utvecklingen av portalen har Epok även samarbetat med Ekologiska Lantbrukarna, Ekomatcentrum, KRAV och Organic Sweden. Dessa har tagit fram underlag för olika delar.

Ekofakta.se