Projekt gav minskade utsläpp från mat på restauranger

Publicerad 5 oktober 2020

Uppsala kommun har år 2018–2020 drivit projektet Klimatprofilering av restauranger. Det gick ut på att minska utsläppen av växthusgaser och att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan. Flera restauranger minskade utsläppen med över 30 procent.

Tallrik med mat

– Maten är ett område där det går att göra mycket med små medel för att minska utsläppen av växthusgaser. Eftersom maten står för en betydande del av genomsnittssvenskens utsläpp togs initiativ att på ett utmanande men roligt sätt arbeta med frågan, berättar Johanna Sandström på Uppsala kommun.

Kunskap och verktyg

Tio kök, med totalt 16 restauranger, deltog i projektet. De fick en föreläsning om matens klimatpåverkan och en kurs i klimatsmart matlagning. De fick också utbildning i ett IT-verktyg som mäter matens utsläpp och som visar skillnaden i utsläpp för olika recept. Restaurangerna bytte ut ingredienser och utvecklade sina menyer. Klimatavtrycket visades också på menyerna, så att besökarna hade chansen att välja utifrån detta.

– Den stora skillnaden i utsläpp skedde i köken, när recepten klimatanpassades. Framförallt när man drog ner på animaliska livsmedel och ökade andelen vegetabilier. Extra roligt att se var det engagemang som fanns i köken att verkligen få ner klimatpåverkan, berättar Johanna Sandström.

Minskade utsläpp på enkelt sätt

Johanna Sandström konstaterar att det går att minska utsläppen från mat snabbt. Hon berättar att alla deltagarna minskade sina utsläpp.

– Det behöver inte vara så klurigt. Genom att använda mindre av de livsmedel som är mest resurskrävande, kan man minska avtrycket från en måltid jättemycket. Man behöver inte skapa helt nya rätter, utan genom att justera recepten kommer man långt. Samtidigt är det viktigt att också ha andra hållbarhetsaspekter i åtanke för hållbara måltider. Restauranger fyller en viktig roll i arbetet, eftersom man har möjligheten att inspirera många med god och hållbar mat. 

Webbaserad utbildning

Projektet tog fram en webbaserad utbildning om klimatsmart mat som tar 25 minuter. Den är öppen för alla som är intresserade av att lära sig mer om matens påverkan på klimatet.