Rapport om hållbar konsumtion av mat

Publicerad 15 juni 2020

Forskare har kartlagt kunskapsläget om styrmedel för en miljömässigt hållbar matkonsumtion. De har också identifierat vad olika offentliga aktörer redan idag kan göra för att främja en positiv utveckling.

Rapporten lyfter olika styrmedel som staten och andra offentliga aktörer kan införa för att styra mot en mer miljömässigt hållbar kost. Forskarnas rekommendationer är att:

  1. intensifiera arbetet i offentlig sektor
  2. ta fram nationella mål för en hållbar livsmedelskonsumtion
  3. utveckla och införa effektiva och attraktiva styrmedelspaket.

Rapporten är ett samarbetsprojekt mellan Mistra Sustainable Consumption, SLU Future Food, Beijerinstitutet, Centre for Collective Action Research vid Göteborgs universitet och Chalmers.