Samverkansuppdrag för hållbar textil till Borås

Publicerad 23 april 2018

Högskolan i Borås har fått i uppdrag av regeringen att starta en plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode.

Regeringen menar att näringsliv, akademi och det offentliga måste samverka långsiktigt för att åstadkomma en hållbar textilproduktion. Därför har Högskolan i Borås fått i uppdrag att etablera en plattform som särskilt ska främja samarbete för en hållbar utveckling på textilområdet. Plattformen ska främja hållbara affärsmodeller, förena miljönytta med affärsnytta och fungera som en brygga mellan forskning och tillämpning. 

– Textiler är ett av de områden där miljöpåverkan från konsumtionen är mycket stor och därför ett område som vi också arbetar med, säger Forum för miljösmart konsumtions projektledare Cathrin Lundqvist. Vi ser fram emot att samverka med Högskolan i Borås kring nya initiativ på området.

Läs regeringens pressmeddelande "Samverkansplattform för hållbar svensk textil startar i Borås"