Se upp för grönmålning

Publicerad 12 augusti 2019

Tänk efter innan du beskriver din vara som "ekologisk", "hållbar" eller "klimatneutral". Du måste kunna styrka dina påståenden för att det inte ska betraktas som vilseledande reklam.

Att använda miljöargument för att få fler att köpa en vara eller tjänst, har blivit allt vanligare i takt med att konsumenternas miljöintresse ökat.

Ida Nyström

Ida Nyström, jurist på Konsumentverket, berättar hur du undviker att vilseleda dina kunder genom "greenwashing".

Ida Nyström är jurist på Konsumentverket sedan flera år tillbaks och har sett ett ökat problem med miljöpåståenden i reklam.

– Konsumenter är medvetna om att man behöver tänka miljömässigt och låter sig påverkas av dessa påståenden, men det är svårt för konsumenter att värdera dem. Därför är det viktigt att man som säljare inte överdriver de miljömässiga fördelarna, utan bara påstår saker som man faktiskt har belägg för, säger hon.

Och det är svårt att bevisa generella påståenden, som att produkten är miljövänlig, grön eller klimatsmart.

– Det är just nu trendigt att använda ordet "ekologisk", men den vedertagna definitionen gäller bara livsmedel. Så var tydlig med vilken del av produkten som är ekologisk, miljövänlig eller klimatneutral och på vilket sätt, säger Ida Nyström. Använd entydiga påståenden som du kan styrka!

Märk på rätt sätt

Även användning av miljömärkning kan vara vilseledande marknadsföring, även om du har rätt att använda märkningen.

– Man får inte använda miljömärkningen på ett sätt som vilseleder märkningens innebörd. En märkning kan ge även ge intryck av att produkten är överlägsen vad gäller miljöfördelar, men om kriterierna är lågt ställda kan det vara vilseledande.

Grönmålande design

En annan parameter som kan fungera som ett miljöpåstående, är designen av en produkt.

– Om du använder färger, symboler och design som gör att konsumenten uppfattar produkten eller tjänsten som "miljövänlig", kan det vara vilseledande reklam. Du måste även här tydligt förklara på vilket sätt produkten eller tjänsten är fördelaktig för miljön, berättar Ida Nyström.

Tydliga påståenden som du kan bevisa

Så försiktighet med påståenden, märkningar och design – finns det något man får göra för att kommunicera sin "miljövänliga" produkt eller tjänst?

– Du får använda preciserade påståenden som du kan bevisa, till exempel att hallonen i hallonkrämen är ekologiskt odlade. Om de verkligen är det!

Läs mer om miljöpåståenden i reklam på konsumentverket.se

Tänk på det här när du marknadsför din produkt eller tjänst:

  • Du måste kunna bevisa det du påstår i din marknadsföring. Använd tydliga och entydiga påståenden som du kan styrka.
  • Var tydlig med vilken del av produkten som är miljövänlig och på vilket sätt.
  • Använd inte påståenden om produkten, som om de är av större betydelse än de egentligen är. Exempel: "Vi har ökat andelen ekologiskt innehåll i måltiden med 50 %". Det ger intryck av att det är en hög andel ekologiskt innehåll, fast det egentligen bara har ökat från 2 till 4 %...
  • För att använda en miljömärkning behöver din produkt uppfylla vissa krav och ha tillstånd att använda den. Märkningens betydelse ska framgå tydligt för konsumenten och inte kunna förväxlas med annan märkning. Kriterierna för märkningen bör visa tydliga miljöfördelar jämfört med konkurrerande produkter.
  • Marknadsföringslagen gäller alla näringsidkare, men även kommuner och ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet, till exempel caféverksamhet. Det krävs alltså inte att verksamheten bedrivs i privaträttslig form. Inte heller krävs att verksamheten ska drivas i vinstsyfte, det räcker att näringsverksamheten bedrivs för att främja verksamhetens syfte.