Slutrapport om att minska matsvinnet

Publicerad 5 mars 2020

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har gjort en slutrapport för sitt regeringsuppdrag 2017-2019 om att minska matsvinnet. Målet enligt Agenda 2030 är att halvera matsvinnet till år 2030.

En man och ett barn vid kylskåp

Inom uppdraget har myndigheterna tagit fram en handlingsplan tillsammans med berörda aktörer. Arbetet enligt handlingsplanen är påbörjat.

– Det finns bra förutsättningar för att vi ska lyckas. Men alla måste hjälpa till. Butiker och restauranger kan till exempel göra mycket för att underlätta för konsumenter att inte köpa mer än de behöver, säger Karin Fritz, projektledare på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har även fått ett nytt gemensamt uppdrag. Det ger myndigheterna möjligheter att fortsätta spela en central roll i arbetet med att minska matsvinnet.

Pressmeddelande från Livsmedelsverket