Sprida event via EU Green Week

Publicerad 23 juni 2020

Ska du arrangera ett event mellan 14 september och 23 oktober? Då kan du anmäla det som ett partnerevent till EU:s gröna vecka 2020.

EU Green Week vill samla och visa upp arbeten som görs inom EU. I år är temat natur och biologisk mångfald och hur den kan bidra till samhället, ekonomin och återhämtning efter pandemin. 

Eventet måste inte fokusera på natur och mångfald. Det kan även vara inom andra områden, till exempel klimatförändringar, vatten eller cirkulär ekonomi. Det skulle även kunna vara fokus på implementering av lagar och regler, utbildning och medborgarinvolvering.

Vilka event kan vara med?

Ditt event ska gå av stapeln mellan 14 september och 23 oktober. Det behöver inte vara på engelska. Det kan vara allt från öppet hus och utställning, till workshops och webbinarier. Blir ditt event utvalt, kan du använda dig av veckans grafiska profil och ta del av mallar för kommunikationsinsatser. Du kan registrera ditt event fram till 31 juli. Mer information och vad som gäller för att vara med hittar du på veckans webbplats. 

EU Green Week