Statistik kring miljöpåverkan från konsumtion

Publicerad 29 november 2019

De konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser ligger idag på cirka 9 ton per person och år. Ny statistik visar att utsläppen från svensk konsumtion har minskat med tio procent sedan 2008. Trenden är dock svagt uppåtgående sedan 2014.  

2017 var utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion cirka 90 miljoner ton. Nästan 60 procent av utsläppen uppstår i utlandet. Hushållen står för 60 procent av de totala utsläppen. Resten av utsläppen kommer från offentlig konsumtion och investeringar.

För att hålla den globala uppvärmningen under två grader behöver utsläppen minska till ett ton per person och år. 

Nu en del av officiell statistik

Från 2019 är miljöpåverkan från konsumtion en del av Sveriges officiella statistik inom miljöräkenskaperna. Det är Statistikmyndigheten SCB och Naturvårdsverket som har arbetat med att ta fram statistiken och förbättra metoden. I statistiken ingår miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörer.