Stort engagemang på verkstad för hållbara livsstilar

Publicerad 23 november 2018

– Vilket engagemang och vilka intressanta diskussioner! Idéerna sprudlade både under verkstäderna och i pauserna, konstaterar projektledare Kristina Difs, när hon summerar årets Nationella verkstad för hållbara livsstilar.

Vill du påminna dig om vad du var med om i Karlstad den 14-15 november? Eller är du nyfiken på vad som hände? Här följer ett axflock av bilder från konferensen.

Presentationer från Nationell verkstad för hållbara livsstilar 2018 hittar du här

Moderatorerna tar en gruppbild med publiken

– Har ni varit med om elefant i rummet, när ni jobbat med hållbarhet? Jag tycker att elefanten har krympt. Idag är det okej att säga att man ska äta mindre kött, det var ju nästan otänkbart för några år sedan, sade Emma Enebog som tillsammans med Henric Barkman modererade konferensen.

Föreläsare gestikulerar

– Vi kan inte förvänta oss att vi tar hänsyn till global miljö och klimat helt av oss själva. Det ligger i vår natur att konsumera och vi följer de sociala normer som råder, sa Michael Klintman professor i sociologi vid Lunds universitet.

Föreläsare pratar

– Kan hållbara "nischpraktiker", som idag endast ett fåtal konsumenter utövar, bli norm? Det frågade sig Karin Bradley från forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption.

Föreläsare på scenen

– Våga vara mer obekväm, ställ krav och fråga om miljövänligare alternativ, menar Hanna Stanton, theGoals.org. Och tänk på att initiativ från enskilda individer kan spridas och bidra till större förändringar.

Föreläsare med en konstinstallation som täcker halva ansiktet

– Framför mig har jag en text om hållbarhet. Men den är så nära så jag inte ser den! Andrea Hvistendahl, konstnär och lärare vid Mälardalens Högskola introducerade oss till en konstinstallation om textiliers klimatpåverkan.

Människor i skyddskläder och skyddsmask visar upp skylt med texten "Vad bär din livsstil spår av?"

Alla konferensdeltagare passerade en kroppsscanner som visualiserade att vi alla bidrar till klimatförändringar genom vår livsstil.

Kvinna med mikrofon

– Från 2015 till 2018 har matsvinnet i Karlstad kommuns grund- och gymnasieskolor minskat med drygt 46 %, berättade projektledare Klara Perhamre. Klimatpåverkan från köttkonsumtionen har minskat med 43 % och inköpen av ekologiska livsmedel har ökat med 36 %.

Grupp av människor sitter vid bord och diskuterar

Stort engagemang och intressanta diskussioner. Idéerna sprudlade under de tre parallella verkstäderna om cirkulär innovation, drivkrafter för att välja hållbart och sharing cities.

Föreläsare gestikulera på scenen och tre kvinnor bredvid honom lyssnar

– Jag tror att vi har tillräckligt många forskningsresultat för att veta hur man ska rädda jorden. Kruxet är att sätta resultatet i händerna på andra aktörer. Min önskan är att miljö- och klimatfrågan ska bli kapad av fler än miljöforskarna, säger Peter Ripinsky, SEI Stockholm.

Kvinna med mikrofon i vänster hand och skulptur i höger.

Nästa års verkstad hålls i Borås och huvudarrangör blir Högskolan i Borås och Science Park. Lisa Dohlnér Lundwall övertog stafettpinnen i form av en skulptur som symboliserar de 17 målen i Agenda 2030.

Vad tar vi tag i på måndag?

  • Söker nya samarbeten
  • Är obekväma och ställer frågor
  • Sprider goda exempel från konferensen
  • Konkretiserar insikter till politiska förslag
  • Fortsätter jobba envist och ha tålamod

#måndagslistan