Textilsmart inspirerar konsumenter till mer hållbara val

Publicerad 6 september 2019

Genom små medvetna val i vardagen kan konsumenter bidra till en mer hållbar planet. Det är ett av budskapen när Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen drar igång informationssatsningen Textilsmart.

Logotyp Textilsmart med text på blått tyg

Konsumtionen av kläder är fortsatt hög i Sverige, samtidigt som det slängs hela kläder. Dagens textilproduktion har stor påverkan på miljön, klimatet och människors hälsa. 80 procent av ett plaggs totala miljö- och klimatpåverkan sker i produktionsfasen där stora mängder råvaror, vatten, energi och kemikalier används och produktionen leder till utsläpp till luft, vatten och mark.

Textilsmarts syfte är att informera konsumenter om miljöpåverkan i alla led – från det att kläder produceras, säljs, används och sedan slängs.

Instagramkonto och kampanjsajt

Instagramkontot Textilsmart startas för att löpande informera om och inspirera till en mer hållbar textilkonsumtion. På kampanjsajten Textilsmart får konsumenter fördjupad kunskap. Nio filmer har tagits fram med budskap, tips och råd där tanken är att filmerna ska spridas i digitala och sociala medier.