Nya rapporter belyser hållbar konsumtion – som det utövas idag

Publicerad 21 mars 2019

Idag släpper Mistra Sustainable Consumption tre rapporter om vad hållbar konsumtion inom mat, semester och heminredning kan innebära. Rapporterna är resultatet av en kartläggning och innehåller en rad konkreta exempel på vad som kan vara hållbar konsumtion.

Kartläggningen är resultatet av det första steget i det fyraåriga forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption:

 ”För att kunna utforska vägar mot mer hållbar konsumtion behöver vi först förstå vad hållbar konsumtion kan innebära, hur det tolkas och hur det kan praktiseras” skriver man i rapporternas förord. Under forskningsprogrammets första fas har man därför gjort en bred kartläggning av vad hållbar konsumtion inom mat, semestrande och heminredning kan betyda. Fokus är på ”konsumtionspraktiker”, vilket innebär att man tittar på människors konsumtion i sitt sammanhang. Vilka faktorer, förutsättningar och sociala normer påverkar människors konsumtion?

Hur kan hållbar konsumtion bli mainstream?

Målet med forskningsprogrammet är att bidra till omställningen till en mer hållbar konsumtion genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion, som idag praktiseras av ett fåtal, kan skalas upp och bli mer vanlig. Fokus är områdena mat, semestrande och heminredning.

Rapporterna utgör en grund för det fortsatta arbetet genom att belysa vad hållbar konsumtion kan vara. Däremot gör man inga bedömningar av vilken konsumtion som är mer eller mindre hållbar. Det arbetet kommer man göra i nästa steg i programmet.

Om Mistra Sustainable Consumption

Forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream engagerar forskare från olika vetenskapliga discipliner och samhällspartners från offentlig sektor (bland annat Konsumentverket), näringsliv och civilsamhälle. Syftet med programmet är att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion. Forskningen är finansierad av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning med medfinansiering från deltagande universitet och samhällspartners.

Mistra Sustainable Consumption