Tusen miljönär-vänliga verksamheter

Publicerad 25 september 2019

Du kan bli rik på att laga, låna och återanvända – alltså genom att handla som en miljönär. Avfall Sverige leker med orden i sitt initiativ Miljönär-vänlig.

Man i ett rum och texten Miljönärhandla där du bor. Bra för plånboken. Bra för miljön.

Grundidén med kampanjen är att hjälpa folk att slänga mindre. Eftersom kampanjens unga målgrupp är särskilt mottaglig för ekonomiska argument passar ordleken bra.

– Vi vill öka kunskapen kring att minska avfallet, konsumtionens påverkan på miljön och visa på att ett ändrat beteende med mer inslag av att laga, låna och återanvända ger ekonomiska fördelar, berättar Josefin Berglund, kommunikatör på Avfall Sverige.

Hylla verksamheter och hjälpa konsumenter

Miljönär-vänlig går ut på att kommunerna märker verksamheter som har som huvudsyssla att laga, låna eller återanvända. Det kan vara till exempel second hand-affärer, skomakare, cykelreparatörer, cykelpooler och kretsloppsparker. De som har fått märkningen presenteras på en karta på Miljönär-vänligs webbplats. Verksamhet får också en fysisk och en digital dekal som de kan använda i marknadsföringen.

– Märkningen är till både för att underlätta för konsumenterna och för att uppmuntra verksamheterna, säger Josefin Berglund.

Ett fortsatt intresse sedan starten

Sedan 2015 när kampanjen startade har över 1 000 verksamheter fått märkningen runt om i landet.

– Vi ser fortfarande ett stort intresse för Miljönär-vänlig, till exempel genom att vi har många besökare på vår webbplats och vår Facebook-sida.

Hur gör jag om min verksamhet vill bli Miljönär-vänlig?

– Du kan kontakta din kommun eller det kommunala avfallsbolaget. Är det en nationell verksamhet är det Avfall Sverige som utfärdar märkningen.

Nyfiken på att veta mer?

Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. Medlemmarna är främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också privata företag.