Uppdatering av webben pågår – vänta med dina ändringar

Publicerad 10 januari 2020

Vi uppdaterar forummiljosmart.se. Under perioden 16 till 30 januari kan du därför inte bli medlem, lägga till nytt innehåll eller göra ändringar i din profil eller dina projekt.

Den 30 januari 2020 lanseras en uppdaterad webbplatsDå kan du återigen bli medlem, lägga till projekt och göra ändringar på dina sidor.  

Vad är det som ska uppdateras? 

Vi kommer att förbättra webbplatsen i en mindre skala, bland annat med utgångspunkt i den användarundersökning som gjordes våren 2019.  

  • En ändring sker på sidorna där du som medlem lägger upp projekt. Där kommer vi att lyfta fram lärdomar från projekten på ett tydligare sätt. Viss design ändras också. 

  • Vi kommer också att skapa en ingång som kallas ”stöd i arbetet”. Det är för att tydligare kunna lyfta fram vårt och andras material som du kan ha nytta av i arbetet med att underlätta för människor att konsumera mer miljömässigt hållbart. 

  • Vi gör vissa justeringar i designen för att underlätta användningen av webbplatsen.   

Har du frågor? Mejla oss på forummiljosmart@konsumentverket.se