Utredning om bioplasters faktiska miljönytta

Publicerad 17 september 2020

Den europeiska miljöbyrån (EEA) har i en utredning sammanställt bioplasters faktiska miljönytta. Enligt EAA kan bioplaster vara ett miljövänligare alternativ, om de hanteras rätt. Man pekar också på åtgärder som behövs för att komma tillrätta med problemen som användningen av plasterna medför.

Plastpåsar i sjö

EAA framhäver att många konsumenter saknar kunskap om hur bioplasterna är tänkta att användas och kasseras, vilket kan leda till att plasterna i praktiken orsakar mer skada än nytta. Problemet med den allmänna kunskapsbristen är mångfacetterad.

Samtidigt som allmänheten ställer krav på biologiskt nedbrytbara plaster, så har tillverkarna bidragit till en begreppsförvirring kring vilka egenskaper som plasterna i själva verket har. Kan bioplasten komposteras hemma? Kan den återvinnas? Hur tillverkas den?

Sammandraget är en ambition från EEA att reda ut begreppsförvirringen kring olika bioplaster. EEA pekar ut olika förutsättningar som skulle kunna öka plasternas tänkta miljönytta.

Läs sammandraget i sin helhet på EEA:s webbplats