Utvecklingsprogram för dig som arbetar med offentliga måltider

Publicerad 6 februari 2020

Arbetar du med offentliga måltider? Då kan du och dina kollegor ansöka till utvecklingsprogrammet KliMATval. Gruppen får ta sig an en utmaning som ni själva väljer inom området mat och klimat.

Två flickor gör high five i en matsal

Bakom programmet står Sveriges kommuner och regioner, SKR, tillsammans med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Albaeco.

– Var med och utveckla hållbara lösningar i er verksamhet, kommun eller region, utifrån era användares behov och baserat på den senaste forskningen inom klimat och miljö, säger projektledare Anette Olovborn.

Det kan till exempel handla om att förändra hur och vad ni äter på en skola, se över matsvinnet av de måltider som serveras i regionen eller på ett övergripande plan påverka matvanor.

Stöd genom forskning och tjänstedesign

Deltagarna i programmet får stöd från forskare i klimat och miljö från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. De får också stöd från utbildare och coacher i tjänstedesign och innovation från SKR:s Innovationsguiden. 

– Vi behöver göra stora omställningar till hållbar konsumtion, och det snabbt. För att förändra människors beteenden behöver vi förstå deras behov, drivkrafter, förväntningar och förutsättningar. Vi behöver också göra dem delaktiga i förändringen. Tjänstedesign är en metod för att verkligen förstå människor på djupet, och samskapa lösningarna tillsammans med dem. Förankringen i forskningen är också viktig för förändringarna, konstaterar Anette Olovborn.

Nödvändig förändring

Forskning visar att nya kostvanor och förändrad matproduktion behövs för att vår mat ska vara hälsosam för både oss och miljön. Matsvinnet måste minska.

– Offentlig sektor har en mycket stor möjlighet att påverka kostvanor. Både genom alla de måltider som serveras varje dag, och genom att påverka invånarna genom till exempel utbildning och upplysning, säger Anette Olovborn. 

Startar i april

Programmet inleds i april med en tvådagarsträff. Sedan arbetar deltagarna själva med utmaningen under åtta månader, varvat med utbildningsträffar och coachning. Det kommer också finnas tillgång till en digital verktygslåda.

– Det gör att ni verkligen får igång ert utvecklingsarbete och bygger upp kunskap, säger Anette Olovborn.

Hållbara lösningar att sprida

Förhoppningen är att deltagarna utvecklar lösningar som tar oss mot hållbarare matval.

– De insikter och lösningar som tas fram kommer att offentliggöras och spridas för största möjliga påverkan och effekt.

Läs mer om KliMATval