Vägledning om nyckeltal för kommuner och regioner

Publicerad 1 juli 2019

Jobbar du inom kommun eller region och kämpar med nyckeltal? Då kan du använda en vägledning kring de nyckeltal i Kolada som är kopplade till Agenda 2030.

Globala målen

Kolada är en databas med nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommunernas och regionernas verksamheter. Databasen ägs av  Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA. RKA har tagit fram nyckeltal kopplade till Agenda 2030 och en tillhörande vägledning.

I vägledningen finns varje nyckeltal bara med under ett mål, även om det kan platsa under flera. Om du vill arbeta med nyckeltal för mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, kan du fundera över om det även finns relevanta nyckeltal under andra mål. Till exempel ligger nyckeltalet Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området under mål 7 och Resor med kollektivtrafik under mål 11. 

Nyckeltalen i Agenda 2030-urvalet kommer att uppdateras kontinuerligt, allteftersom ny statistik blir tillgänglig.

RKA kommer att erbjuda utbildningar för de som vill använda nyckeltalsurvalet och få stöd i analysarbete. Håll utkik på deras webbplats.