Vägledning ska stötta kommuner till ökad delning

Publicerad 14 september 2018

Delningsekonomin kan ge stora hållbarhetseffekter och möjligheter för kommunerna, menar IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige. Men ekonomiska oklarheter och krångel hindrar arbetet från att skalas upp.

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en kartläggning som visar att delning är en relativt ny fråga i Sveriges kommuner och något man vill ha mer information och stöd för att arbeta med.

– Kommunerna spelar en viktig roll för att vi ska nå FN:s globala mål om en hållbar konsumtion till 2030. Genom att sätta mål och forma strategier för delning kan kommunerna bli en nyckelaktör i utvecklingen av delningsekonomin, så att den verkligen ger de miljö- och samhällsvinster som det finns potential för, säger Liv Fjellander, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Stöd och inspiration på vägen

Som stöd till kommunerna har man därför tagit fram en vägledning för arbetet som synliggör drivkrafter och hinder både inom kommunerna och hos användare. Den visar också på exempel på hur andra kommuner jobbar med delning.

– Vi vill visa hur kommunerna kan dela mer mellan sina verksamheter och med sina invånare och samtidigt bidra både till nya företag och affärsmodeller, ekonomisk och ekologisk resurseffektivitet och samhällsvinster som större jämlikhet, delaktighet och gemenskap, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.

– Att det är enkelt och smidigt att dela så att man känner sig trygg med hur systemen fungerar är avgörande för att delningsinitiativen ska bli fler och växa.

Dela prylar, yta, bil och tid – en vägledning till delningsekonomi (pdf, nytt fönster)

Dela prylar, yta, bil och tid – en rapport om delningsekonomi i kommunerna (PDF, nytt fönster)