Vilka samhällsutmaningar vill du se en lösning på?

Publicerad 11 februari 2019

Den 4–6 april genomförs 2019 års Hack for Sweden. Ett event där olika kompetenser och branscher möts för att gemensamt hitta hållbara digitala lösningar på samhällets utmaningar. I år är Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion med som partner – på så sätt kan även du bidra!

Hack for Sweden är ett regeringsuppdrag med målet att öka innovationskraften i Sverige genom användning av öppna data. Med det årliga hackatonet vill man uppmuntra samhällets aktörer att bidra med både utmaningar och data , som kan användas för att skapa smarta digitala tjänster på relevanta samhällsproblem.

Som partner till eventet kommer Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion bidra genom öppna data från bland annat konsumentundersökningar, men också genom att lyfta utmaningar inom området miljösmarta beteendemönster. Kan vi med hjälp av kunskap och digitala lösningar främja hållbart resande, klimatsmarta middagar och semestrar?

Bidra med förslag på utmaningar!

Som medlem i forumet kan du komma med förslag på vilka utmaningar som årets hackaton ska ta sig an. Vilka hinder ser du för en mer miljömässigt hållbar konsumtion? Vilka utmaningar kan vi lösa med hjälp av digitala lösningar så att medborgarnas konsumtion blir mer hållbar?

Bidra med dina förslag i forumets diskussionsforum under februari månad. Forumet sammanställer och vidarebefordrar till Hack for Sweden, som sedan gör ett urval av konkreta utmaningar till årets hackaton.

Vad ska utmaningarna handla om?

Årets utmaningar har Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål som övergripande ramverk. Inom dem har 6 datamogna områden valts ut:

  • Mobilitet och transport
  • Natur, miljö och geografi
  • Arbetsmarknad
  • Näringsliv
  • Hälsa
  • Forskning och utbildning

Intensivt lagarbete i 48 timmar

Årets hackathon äger rum den 4-6 april på Stockholmsmässan. Hacket pågår under 48 timmar där cirka 100 team tävlar om möjligheten att realisera sin lösning på en av de utvalda utmaningarna.

Hack for Sweden – the Community