Hackaton löser hållbarhetsutmaningar

Publicerad 18 mars 2019

Den 4–6 april genomförs 2019 års Hack for Sweden. Ett event där olika kompetenser och branscher möts för att gemensamt hitta hållbara digitala lösningar på samhällets utmaningar. I år är Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion med som partner.

Hack for Sweden är ett regeringsuppdrag med målet att öka innovationskraften i Sverige genom användning av öppna data. Med det årliga hackatonet vill man uppmuntra samhällets aktörer att bidra med både utmaningar och data , som kan användas för att skapa smarta digitala tjänster på relevanta samhällsproblem.

Som partner till eventet kommer Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion bidra genom öppna data från bland annat konsumentundersökningar, men också genom att lyfta utmaningar inom området miljösmarta beteendemönster. Kan vi med hjälp av kunskap och digitala lösningar främja hållbart resande, klimatsmarta middagar och hemestrar?

Tävlingsutmaningar med hållbarhetsperspektiv

  • Hur kan vi hjälpa medborgare att fatta miljösmarta beslut i vardagen?
  • Hur kan vi säkerställa god tillgång på vatten i framtiden?
  • Hur kan vi förmedla kunskap och insikter kring klimatförändringarna till medborgarna?
  • Hur kan vi göra persontransporter tryggare, enklare med ett tydligt hållbarhetsperspektiv?
  • Hur kan vi möjliggöra upplevelsen av att resa utan att genomföra den fysiska förflyttningen i tid och rum?
  • Hur skapar vi smartare städer genom att visualisera flödesdata från trafik?
  • Hur kan vi belysa samhällsutmaningar med marknadspotential för entreprenörer?
  • Hur kan vi mäta och jämföra företags hållbarhetsarbete?
  • Hur kan vi på ett hållbart sätt förbättra leverans av varor?
  • Hur tillgängliggör vi forskningsresultat i högre grad till medborgare för att motarbeta fake news?

Se alla utmaningar till Hack for Swedens 2019

Intensivt lagarbete i 48 timmar

Årets hackathon äger rum den 4-6 april på Stockholmsmässan. Hacket pågår under 48 timmar där cirka 100 team tävlar om möjligheten att realisera sin lösning på en av de utvalda utmaningarna.

Hack for Sweden – the Community