Om Forum för miljösmart konsumtion

Publicerad 8 januari 2019

Forum för miljösmart konsumtion är en mötesplats för dig som arbetar för att få människor att konsumera miljömässigt mer hållbart.

 
 
Idén med forumet är enkel. Vi tror att du som arbetar med hållbar konsumtion, i offentlig, privat eller ideell sektor, tillsammans med andra kan bidra till att ändra människors konsumtionsmönster. Men det kräver att vi samverkar, utbyter kunskap och hittar nya lösningar. Det gör vi både på vår digitala mötesplats forummiljösmart.se och på seminarier, hearings och andra event.

Forumet arbetar efter visionen att det ska bli standard att konsumera miljömässigt hållbart, till skillnad från idag då vår livsstil innebär att vi gör av med mer naturresurser än vi har tillgång till.

Fokus på privat konsumtion, beteende och jämställdhet

Forumet har fokus på den privata konsumtionen och de områden där den har störst miljöpåverkan. Inom forumet sprider vi kunskap om hur vi kan förändra konsumenters beteende i en mer hållbar riktning och vilka skillnader det finns mellan kvinnors och mäns attityder och agerande.

Ett regeringsuppdrag till Konsumentverket

Forum för miljösmart konsumtion drivs av Konsumentverket på uppdrag av regeringen. Det är ett led i regeringens strategi för hållbar konsumtion och ett bidrag i arbetet med att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling.
 
Regeringen har utsett ett rådgivande organ för att stötta arbetet med Forum för miljösmart konsumtion. Det består av tio ledamöter från akademin, näringslivet, det civila samhället och kommunsektorn.

Forumets uppdrag genomförs i samråd med bland annat Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten.

Bli medlem för kunskapsutbyte och samverkan

Genom att bli medlem på forummiljösmart.se får du ett nätverk av nya kontakter som du kan diskutera, samarbeta, utbyta kunskap och utveckla idéer med.

Bli medlem i Forum för miljösmart konsumtion